Cgi

oxygenws

Active Member
Cgi یک تعریفه، یک قرارداده، چیز خاصی نیست.
منظورت دقیقا چیه؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا