يه مشكل عجيب قريب

وقتي تو قسمت عنوان چيزي مينويسي ( البته به فارسي ) بعد كه ارسال كردي ديگر نميشه با Ie وارد اون موضوع شد و فقط يك صفحه سفيد مياد ولي با فاير فاكس وارد مي شه اما عنوان صفحه به يه شكل عجيب قريب درمياد . البته اين مشكل زماني پيش مياد كه طول عنوان زياد باشه . در ضمن چه طور ميشه اين محدوديت طول عنوان را برداشت يا حداقل بيشترش كرد.

با تشكر
 

جدیدترین ارسال ها

بالا