فعال کردن Feed در vb ؟؟

alierfan84

Member
سلام دوستان چند ساعتی هست پیگیر چگونه فعال کردن Feed انجمن در vb هستم ، اما نتوستم .

در یکی از سایت ها مطلبی در این باره پیدا کردم که این چنین نوشته بود .

Step #1: Login as admin to your forum by visiting admincp
(e.g. http://yourdmain.com/forum/admincp/index.php) Click on vBulletin Options

Step #2: Select External Data Provider > Click on Edit settings button

Step #3: Turn on ‘Enable RSS Syndication’, ‘Enable XML Syndication’ (Select Yes) Click on Save button to save the changes.

Step #4: Now your forum is ready with RSS feed.

To view RSS feed visit http://yourdomain.com/forum/external.php For RSS2

http://yourdomain.com/forum/external.php?type=RSS2

ما که مراحل رو طی کردیم اما وقتی external.php رو باز می کنم چیزی نمایش داده نمی شود !!!

کسی دوستان می تواند یه راهنمایی کامل کند چه شکلی Feed انجمن رو در vb فعال کنیم ؟؟ متشکرم
 

جدیدترین ارسال ها

بالا