تالار گفتمان پرشین تاک

Persian-Talk

New Member


به نام خداوند هستي بخش

سپاس و ستايش خداوندي را سزاست كه انسان را با درايت و تفكر خلق كرد و بدينوسيله او را بر ساير خلايق برتري بخشيد. اينك كه توانسته ايم با تفكر و درايت و بهره برداري از روش هاي نوين در جايگاهي ممتاز قرار گيريم ، خوشحاليم اگر بتوانيم پايگاهي مناسب و در شان هموطنان عزيزمان داشته باشيم.

کاربران ارجمندي كه پرشين تاک را به عنوان امين و خدمتگذار خود انتخاب كرده اند نور چشمان ما هستند و قدمشان را گل باران مي كنيم. اميدوارم كه خدمت ما شايسته ي لطف شما باشد.

سپاس

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

جدیدترین ارسال ها

بالا