تالار گفتمان پرشین تاک

  1. Persian-Talk

    تالار گفتمان پرشین تاک

    به نام خداوند هستي بخش سپاس و ستايش خداوندي را سزاست كه انسان را با درايت و تفكر خلق كرد و بدينوسيله او را بر ساير خلايق برتري بخشيد. اينك كه توانسته ايم با تفكر و درايت و بهره برداري از روش هاي نوين در جايگاهي ممتاز قرار گيريم ، خوشحاليم اگر بتوانيم پايگاهي مناسب و در شان هموطنان عزيزمان...
بالا