برگزاری کانون ارزیابی جهت استخدام

Mobi78

New Member
کانون ارزیابیکانون ارزیابی (Assessment center) اشاره به یک موقعیت مکانی ندارد ، بلکه به فرایندی گفته می شود که به عنوان بخشی از فرایند استخدام و یا برای ارتقا سطح داخلی و توسعه کارکنان توسط سازمان ها برای ارزیابی کارکنان به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

مرکز ارزیابی بر روی مجموعه ای از تمرینات یا ابزار های متنوع تمرکز دارد که برای شبیه سازی جنبه های مختلف محیط کار طراحی شده اند.
برای آشنایی بیشتر با ابزار های کانون ارزیابی کلیک کنید.
به احتمال زیاد در نقاط حساس زندگی حرفه ای خود با یک کانون ارزیابی روبرو خواهید شد. برای مثال :

به عنوان یک فارغ التحصیل که متقاضی اولین کار واقعی خود هستید.


وقتی از یک نقش نظارتی به یک نقش مدیریتی ارتقا پیدا میکنید.


هنگامی که خواهان یک جایگاه شغلی در هیئت مدیره هستید.

وجود عناصر کلیدی متعدد در ساختار کانون های ارزیابی، روایی و پایایی بالای این روش را به خوبی اثبات می کند.آشنایی با کانون ارزیابیارتقاء بهره وری نیروی انسانی که در گرو شناسایی کارکنان کلیدی، استعدادها، شناخت شایستگی‌های آنان و به کارگماری صحیح افراد در جای مناسب می باشد ، یکی از چالش ‏های اصلی حوزۀ منابع انسانی است که سال‏هاست مورد توجه جوامع علمی توسعه یافته قرارگرفته است .این مهم از طریق کانون های ارزیابی و توسعه به شکلی اثربخش و مطمئن قابل انجام است.کانون ارزیابی و توسعه موسسه رشد سرمايه انسان ایرانیان (رسا) متشکل از متخصصان مدیریت استعداد ، روانشناسان ، متخصصان تحلیل اطلاعات و مشاوران منابع انسانی است که استعداد ها ، ظرفیت ها و شایستگی های آشکار و پنهان افراد را در انواع سازمان ها بررسی و سنجش کرده و توسعه می دهد.

تیم کانون ارزیابی و توسعه با استفاده از علم روانشناسی و فناوری بروز ، سازمان ها و افراد را قادر می سازد تا ظرفیت های بالفعل و بالقوه ی خود را به شکلی اثر بخش و علمی ارزیابی کرده و توسعه دهند.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا