dataformat در vb

farhad110

Member
سلام
خاصیت dataformat یک label رو به currency با دو رقم اعشار تغییر دادم اما برای نمایش با فرمت درستی نشون نمیده
 

the_king

مدیرکل انجمن
سلام
خاصیت dataformat یک label رو به currency با دو رقم اعشار تغییر دادم اما برای نمایش با فرمت درستی نشون نمیده

اگه اطلاعات از طریق یک Data Control وارد لیبل می شوند، همانطور که آقا نوید هم اشاره کردند از
همان مشخصه DataFormat داخل Label برای تعیین کردن فرمت نمایشی آن استفاده کنید.

ولی اگر اطلاعات را بصورت مستقیم خودتان داخل Label قرار می دهید، این مشخصه DataFormat اصلا مورد استفاده ندارد
و بایستی ورودی را بدین شکل به دو رقم بعد از اعشار محدود کنید (به جای Value مقدار ورودی را قرار دهید) :

روش اول :
کد:
Label1.Caption = Format([B]Value[/B], "0.00")
در این حالت عدد با دو رقم بعد از اعشار نمایش می یابد، حتی اگر رقمهای بعد از اعشار صفر باشند.
مثلا :
کد:
5.00
2.13
0.40


روش دوم :
کد:
Label1.Caption = Format([B]Value[/B], "0.##")
در این حالت عدد با دو رقم بعد از اعشار (در صورت غیر صفر بودن) نمایش می یابد، اما خود نقطه اعشاری همیشه چاپ می شود.
مثلا :
کد:
5.
2.13
0.4


روش سوم :
کد:
Label1.Caption = CStr(Round([B]Value[/B], 2))
در این حالت عدد با دو رقم بعد از اعشار (در صورت غیر صفر بودن) نمایش می یابد، اما خود نقطه اعشاری فقط زمانی چاپ می شود،
که عدد قسمت اعشاری هم داشته باشد.
مثلا :
کد:
5
2.13
0.4
 

جدیدترین ارسال ها

بالا