کمکم کنید

hamid227

New Member
سلام
من امروز امتحان ویژوال بیسیک داشتم ,که سه تا سوال داشت.
اولی این بود .
1.برنامه ای بنویسید که مالیات درامد راطبق جدول زیر حساب کند.

تا 50000 - معاف
بین 50000 تا 100000 -%10
بیشتر از 100000 - %15
که من این کد رو نوشتم نمیدونم درسته یا نه لطفا کمکم کنید
کد :
Private Sub Command1_Click()
Dim a, b As String
a = Text1.Text
b = Text2.Text
If a < "50000" Then
Print a = ""; b
ElseIf a > "50000" & "100000" Then
Print a = "%10"; b
ElseIf a > "100000" Then
Print a = "%15"; b
End If
End Sub
 

hhhhaaaa

Member
متاسفانه نه اشتباه جواب دادي هم تو نوشتن كد هم نگرفتي سوال چي خواسته!
:rose:
 

the_king

مدیرکل انجمن
سلام
من امروز امتحان ویژوال بیسیک داشتم ,که سه تا سوال داشت.
اولی این بود .
1.برنامه ای بنویسید که مالیات درامد راطبق جدول زیر حساب کند.

تا 50000 - معاف
بین 50000 تا 100000 -%10
بیشتر از 100000 - %15

کد:
Private Sub Form_Load()
  Dim Income As Currency
  Dim Tax As Currency
  Income = Val(InputBox("Please enter income :", "Income", "0"))
  Select Case Income
  Case Is < 50000
    Tax = 0
  Case Is <= 100000
    Tax = Income * 0.1
  Case Else
    Tax = Income * 0.15
  End Select
  MsgBox "Tax = " & Tax
  End
End Sub
 

جدیدترین ارسال ها

بالا