کاهش سرعت echo در استفاده از \ برای Escape کردن Quote.

Y.P.Y

Well-Known Member
سلام،
دانشمندان تحقیق کردند که استفاده از دستور Echo برای Escape کردن کاراکترهای Quote(` ‘ ’ “ ” ' ") در رشته ها، کاهش تدریجی سرعت را بهمراه خواهد داشت. :wink:

روش سرعت بالا:
PHP:
echo('<a href="http://' . $Variable . '" target="_blank" title="' . $Variable . '">' . $Variable . '</a>');
کد:
0.0198321342468
0.0198800563812
0.0201320648193
0.0202600955963
0.020348072052
0.0204260349274
0.020476102829
0.0204811096191
0.0204920768738
0.0205371379852
0.020632982254

روش سرعت پایین:
PHP:
echo("<a href=\"http://{$Variable}\" target=\"_blank\" title=\"{$Variable}\">{$Variable}</a>");
کد:
0.0211200714111
0.0211269855499
0.0212199687958
0.0212202072144
0.0212891101837
0.0214200019836
0.0216040611267
0.0217840671539
0.0218751430511
0.0226581096649
0.0233390331268
0.0237531661987
:cool:

منبع: http://forum.IranPHP.org
 

جدیدترین ارسال ها

بالا