چگونه پیوند ها را بهینه سازی کنیم؟

Cyletech

Member


عنوان مقاله: انواع پیوند – چگونه پیوند ها را بهینه سازی کنیم؟
تاریخ انتشار: 5 مرداد 1389
شماره مقاله: 02-1
نگارنده: علیرضا اسکندرپور
منبع: حاشیه وب

پیوند های داخلی – پیوند داخلی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
اگر در صفحه ای از سایت/بلاگ شما یک یا چند واژه به صفحه ای از همان سایت/بلاگ پیوند شده باشد را پیوند داخلی (به انگلیسی: internal link) می نامیم. پیوند های داخلی پل ارتباط صفحات سایت/بلاگ شما هستند و تقویت آن با بهینه ساختن باعث افزایش سرعت در کسب رتبه خواهد شد. پیوند های داخلی متناسب با ارتباط آن با محتوای اصلی به دو دسته محتوای یکسان و محتوای غیر یکسان تقسیم می شوند.
در زیر فهرستی از ویژگی های این دو دسته از پیوند داخلی را گرد آورده ایم و شما با مطالعه و اجرای آنها به بهیه ساختن صفحه خود کمک می کنید.
  • دسته اول: از صفت rel=”alternate” در نسخه جایگزین از سند (مانند: نقشه سایت) استفاده می شود
  • دسته دوم: از صفت rel=”tag” در پیوند های مربوط به برچسب استفاده می شود
  • دسته دوم: از صفت rel=”index” در شاخص برای سند (مانند: عنوان مطالب) استفاده می شود
  • دسته دوم: از صفت rel=”nofollow” در عدم پیروی عنکبوت گوگل از پیوند (مانند: درباره ما) استفاده می شود
پیوند های خارجی – پیوند خارجی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
اگر در صفحه ای از سایت/بلاگ شما یک یا چند واژه به صفحه ای از خارج پیوند شده باشد را پیوند خارجی (به انگلیسی: external link) می نامیم. پیوند های خارجی پل ارتباط صفحات سایت/بلاگ شما به خارج هستند و نوعی پیوند دهی یک طرفه محسوب می شود که در مقاله «چگونه به دیگر صفحات پیوند دهیم؟» نوشتیم از ارزش بیشتری بر خوردار است.
در زیر فهرستی از ویژگی های پیوند خارجی را گرد آورده ایم و شما با مطالعه و اجرای آن به بهینه ساختن صفحات خود کمک می کنید.
  • از صفت rel=”nofollow” در عدم پیروی عنکبوت گوگل از پیوند (مانند: درباره ما) استفاده می شود
  • در پنجره ای تازه باز می شود
  • از صفت rel=”external nofollow” در صفحاتی که بطور غیر مستقیم به سایت/بلاگ شما مربوط هستند (مانند: افزودن به فهرست علاقه مندی ها) استفاده می شود
 

جدیدترین ارسال ها

بالا