چطوری داده ا ای رو از یک پایگاه بخونم و در پایگاه دیگه درج کنم ؟

majid2x

Active Member
چطوری داده ای رو از یک پایگاه بخونم و در پایگاه دیگه درج کنم ؟

سلام
1-.می خواستم بدونم چطور میشه داده ای رو از یک table در یک پایگاه گرفت وبه table دیگه اضافه کرد ؟؟
2-چطور میشه سطری رو select کرد و سپس به فیلد دیگه از همون سطر داده ای اضافه کرد ؟؟

با تشکر:rose:
 
آخرین ویرایش:

MDP

Well-Known Member
به سادگی :

کد:
[COLOR=blue][FONT=Courier New][SIZE=2]USE [/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Courier New][SIZE=2]AdventureWorks
GO
[/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=2][FONT=Courier New][COLOR=green]----Create TestTable
[/COLOR][COLOR=blue]CREATE TABLE [/COLOR][COLOR=black]TestTable [/COLOR][COLOR=gray]([/COLOR][COLOR=black]FirstName [/COLOR][COLOR=blue]VARCHAR[/COLOR][COLOR=gray]([/COLOR][COLOR=black]100[/COLOR][COLOR=gray]), [/COLOR][COLOR=black]LastName [/COLOR][COLOR=blue]VARCHAR[/COLOR][COLOR=gray]([/COLOR][COLOR=black]100[/COLOR][/FONT][/SIZE][COLOR=gray][FONT=Courier New][SIZE=2]))
[/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=2][FONT=Courier New][COLOR=green]----INSERT INTO TestTable using SELECT
[/COLOR][COLOR=blue]INSERT INTO [/COLOR][COLOR=black]TestTable [/COLOR][COLOR=gray]([/COLOR][COLOR=black]FirstName[/COLOR][COLOR=gray], [/COLOR][COLOR=black]LastName[/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=2][FONT=Courier New][COLOR=gray])
[/COLOR][COLOR=blue]SELECT [/COLOR][COLOR=black]FirstName[/COLOR][COLOR=gray], [/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=2][FONT=Courier New][COLOR=black]LastName
[/COLOR][COLOR=blue]FROM [/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=2][FONT=Courier New][COLOR=black]Person.Contact
[/COLOR][COLOR=blue]WHERE [/COLOR][COLOR=black]EmailPromotion [/COLOR][COLOR=blue]= [/COLOR][/FONT][/SIZE][COLOR=black][FONT=Courier New][SIZE=2]2
[/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=2][FONT=Courier New][COLOR=green]----Verify that Data in TestTable
[/COLOR][COLOR=blue]SELECT [/COLOR][COLOR=black]FirstName[/COLOR][COLOR=gray], [/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=2][FONT=Courier New][COLOR=black]LastName
[/COLOR][COLOR=blue]FROM [/COLOR][/FONT][/SIZE][COLOR=black][FONT=Courier New][SIZE=2]TestTable
[/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=2][FONT=Courier New][COLOR=green]----Clean Up Database
[/COLOR][COLOR=blue]DROP TABLE [/COLOR][/FONT][/SIZE][COLOR=black][FONT=Courier New][SIZE=2]TestTable[/SIZE][/FONT]
[/COLOR]

منبع
 

جدیدترین ارسال ها

بالا