يه سؤال سخت جيمز باندي !

پاسخ

on exitFrame me
s = the MarkerList
( a = random(s.count
(go to marker(a
end

متغیر S لیستی از مارکرها را میگیرد
متغیر A از تعداد مارکرها یکی را بصورت تصادفی انتخاب میکند
و در نهایت با دستور go to marker به مارکر مورد نظر پرش میکند

موفق باشید
--------------------------------------------
www.rayan-pardaz.com
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا