مفاهيم اوليه در گنو/لينوكس

ahmadkp

New Member
مفاهيم اوليه در گنو/لينوكس

پارتيشن ها
ديسك هاى سخت در سيستم فايل سيستم عامل هاى مبتنى بر گنو/لينوكس و يونيكس، مى توانند پارتيشن هاى متعددى داشته باشند. در اين صورت هر پارتيشن داراى يك نقطه اتصال يا mount point است كه در آن نقطه به درخت سيستم فايل متصل مى شود.
پارتيشن swap
هنگام نصب گنو/لينوكس، پارتيشنى به نام swap مى سازيد. اين پارتيشن تحت ساختار سيستم فايل به جايى متصل نمى شود و محل قرارگيرى حافظه مجازى روى ديسك سخت است. بهتر است حجم آن را برابر يا دو برابر حافظه سيستم خود تعيين كنيد. از فضاى swap مى تواند به عنوان حافظه مجازى استفاده كرد.
مفاهيم مجوزهاى دسترسى و سيستم چند كاربره
يكى از پارامترهاى امنيتى گنو/لينوكس مجوزهاى دسترسى است كه روى فايل ها و پوشه ها اعمال مى شوند. بر اساس اين مجوزها، فايل ها و پوشه ها داراى مالكى هستند كه اين مالكيت در قالب كاربر، گروه كاربرى و ساير كاربران مصداق پيدا مى كند. مجوزها نيز به سه دسته خواندن، نوشتن و اجرا تقسيم مى شوند كه براى هر فايل يا پوشه امكان تخصيص هر كدام از اين سه حالت به گروه هاى سه گانه كاربر، گروه كاربرى و ساير كاربران وجود دارد.
گنو/ لينوكس مانند جدش يونيكس، از ابتدا به صورت يك سيستم چند كاربره طراحى و پياده سازى شده و هر كاربر سيستم داراى حساب كاربرى مجزايى براى استفاده از سيستم است.
فايل هاى پيكربندى
يكى از مزيت هاى سيستم عامل گنو/لينوكس و سيستم عامل هاى خانواده يونيكس در اين است كه تنظيمات برنامه هاى كاربردى و سرويس دهنده هاى مختلف در فايل هاى متنى ساده ذخيره مى شوند. فايل هاى متنى ساده، فايل هاى پيكربندى (Configuration Files) ناميده مى شوند. بنابراين در هر شرايطى با يك ويرايشگر متنى ساده نيز مى توان اشكالات ايجاد شده در تنظيمات را برطرف يا تنظيمات جديد را به سرعت و سادگى اضافه كرد.
مفهوم كتابخانه (Library)
بسيارى از برنامه هاى كاربردى وجود دارند كه براى پياده سازى بخشى از عملكردهاى خود يا ايجاد اقلامى مانند رابط كاربرى، از توابعى استفاده مى كنند كه در برنامه هاى ديگرى گنجانده شده اند. براى مثال، واژه نامه چند زبانه xFarDic كه بعدها با آن آشنا خواهيد شد، براى ايجاد رابط كاربرى خود از توابعى كه برنامه wxGTK در اختيار قرار مى دهد استفاده مى كند. به اين گونه برنامه هايى كه برنامه هاى كاربردى ديگر از آن ها براى ايجاد و پياده سازى بخشى از امكانات خود استفاده مى كنند، كتابخانه (Library) اطلاق مى شود. وجود اين كتابخانه ها فرآيند برنامه نويسى را تسهيل مى كنند.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا