مشکل چیدمان فرم در Firefox

Rostamiani

Active Member
سلام
فرمت بندی Form من توی Fire fox درست نیست.
textbox ها به جای اینکه زیر هم باشند،کنار هم قرار می گیرند!
Opera و حتی Internet Explorer هم صفحه رو درست نشون میده !

کد ساده شده Form رو ضمیمه کردم..

ممنونم

HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#left_panel
{
	width: 200px;
	background-color: #000000;
	border-top-style: solid;
	border-top-width: 10px;
	border-top-color: #404749;
	color: #FFFFFF;
	position: absolute;
	left: 0px;
	font-size: 4mm;
	height: 400px;
}
#login_set
{
	position: absolute;
	left: 0px;
	top: 10px;
	width: 100%;
	border-bottom-width: 4px;
	border-bottom-style: solid;
	border-bottom-color: #605D5C;
}
#login_set .set_title
{
	position: absolute;
	top: 0px;
	left: 0px;
	display: block;
	background-color: #636D84;
	width: 100%;
	height: 1em;
	font-size: 100%;
	font-weight: bold;
	overflow: visible;
}
#login_set .set_title span
{
	float: right;
	margin-right: 15px;
}
#login_set form
{
	position: absolute;
	left: 5%;
	top: 1.7em;
	width: 90%;
	padding: 0;
	margin: 0;
}
#login_set fieldset
{
	border-top-style: none;
	border-right-style: none;
	border-bottom-style: none;
	border-left-style: none;
	margin: 0px;
	padding: 0px;
	position: absolute;
	left: 0px;
	top: 0px;
}
#login_set label
{
	background-color: #00FF00;
	position: static;
	top: 0px;
	width: 100%;
	left: 0px;
	font-size: 100%;
}
#login_set label input
{
	width: 60%;
	padding: 0;
	margin: 0;
	height: 1em;
	float: left;
}
#login_set label span
{
	float: right;
	width: 35%;
	text-align: left;
}
#login_set .buttons
{
	position: absolute;
	top: 3em;
	left: 5%;
	width: 90%;
	font-size: 100%;
}
#login_set .buttons input
{
	margin: 0px;
	padding: 0px;
}
#login_set .buttons #login_button
{
	float: left;
	width: 49%;
	background-color: #51B2C1;
	border: 1px solid #B9D8DA;
	font-size: 0.7em;
	padding: 0;
	margin: 0;
}
#login_set .buttons #signup_button
{
	background-color: #51B2C1;
	float: left;
	width: 49%;
	border: 1px solid #B9D8DA;
	font-size: 0.7em;
	padding: 0;
	margin: 0;
}
#login_set .buttons #forgot_pass_button
{
	clear: both;
	width: 98%;
	background-color: #96AEBA;
	border: 1px solid #96AEBA;
	padding: 0;
	margin: 0;
	float: left;
	margin-top: 2px;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<div id="left_panel">
	<div id="login_set">
		<div class="set_title"> <span>ورود</span> </div>
		<form action="" method="post">
			<fieldset>
			<label for="username">
			<input name="username" type="text" maxlength="35" size="10" />
			<span>نام کاربر</span></label>
			<label for="pass">
			<input name="pass" type="password" maxlength="35" size="10" />
			<span>رمز عبور</span></label>
			</fieldset>
			<div class="buttons">
				<input name="btn_login" type="button" value="ورود" id="login_button" />
				<input name="btn_signup" type="button" value="عضویت" id="signup_button" />
				<input name="btn_forgot_pass" type="button" value="فراموشی کلمه عبور" id="forgot_pass_button" />
			</div>
		</form>
		<span class="clear"></span> </div>
</div>
</body>
</html>
 

پیوست ها

  • Form Problem.html.txt
    3.1 کیلوبایت · بازدیدها: 3

جدیدترین ارسال ها

بالا