محاسبه کردن مجموع اعداد چند رقمی در ویژوال بیسیک

the_king

مدیرکل انجمن
لطفا برای هر کدام از سوالات تان صرفا یک پست و آنهم در یک تاپیک جدید ایجاد کنید.

منظورتون مجموع ارقام یک عدد است؟

کد:
  Dim n As Long
  Dim Sum As Long
  n = 123456
  Do While (n > 0)
    Sum = Sum + n Mod 10
    n = n \ 10
  Loop
  MsgBox Sum
 

Saeed

Well-Known Member
سلام

بفرمایید

[LTR]dim s as integer
dim m as integer
s=len(text1.txt)Command_1(Klick)

for a=1 to s
m=m+1
next a
Print m[/LTR]


موفق باشی :cool:
 

farzam87

New Member
نوشتن برنامه ای که دوحرف aوbرادریافت نموده وجای aوbراتعویض نماید.

(نکته:بایدهردوحرف دریک فیلدواردشوند.)
تشکر
 

farzam87

New Member
لطفا برای هر کدام از سوالات تان صرفا یک پست و آنهم در یک تاپیک جدید ایجاد کنید.
باسلام
ازپیام بالابه علت کمی سابقه متوجه چیزی نشدم
دوکلمه(پست)و(تابیک جدید)توضیح میفرمایی؟
تشکر
 

Saeed

Well-Known Member
نوشتن برنامه ای که دوحرف aوbرادریافت نموده وجای aوbراتعویض نماید.

(نکته:بایدهردوحرف دریک فیلدواردشوند.)
تشکر
سلام

بفرمایید

Dim a as String

a = "ab"


Command 1_Click

b = len (a)

for q=1 to b
Print len (b, q)
next q​


یه چند وقتی میشه VB کار نکردم اگه جاهای متغیر های b,q رو اشتباه نوشتم خودتون محبت کنید جاشونو عوض کنید
سوال بود من هستم

موفق باشی :cool:
 

the_king

مدیرکل انجمن
لطفا برای هر کدام از سوالات تان صرفا یک پست و آنهم در یک تاپیک جدید ایجاد کنید.
باسلام
ازپیام بالابه علت کمی سابقه متوجه چیزی نشدم
دوکلمه(پست)و(تابیک جدید)توضیح میفرمایی؟
تشکر

هر تاپیک مجموعه ای از پست است، شما وقتی یک تاپیک مثل همین تاپیک را باز می کنید و روی دکمه
ارسال پاسخ کلیک می کنید، فقط یک پست به ادامه تاپیک موجود اضافه کرده اید. برای حفظ کردن
نظم فروم بایستی هر سوال تاپیک جداگانه ای داشته باشد. پس بجای مطرح کردن سوال جدیدتان در
همین تاپیک موجود، این بخش از انجمن (لینک زیر) را باز کرده و از دکمه مبحث جدید استفاده کنید تا
تاپیک جدیدی ایجاد شود.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا