عدد کامل

F.mohamady

New Member
به عددی کامل گفته می شود که در فاکتور های عدد ۱ وجود داشته باشد و عدد از مجموع به دست آید.برای مثال ۶ یک عدد کامل است چون ۶=۳+۲+۱ است.متدی بنویسید به نام perfect که تعیین کند آیا پارامتر number یک عدد کامل است یا خیر.
میشه لطفا در حل سوال بالا راهنمایی کنید؟
 

the_king

مدیرکل انجمن
به عددی کامل گفته می شود که در فاکتور های عدد ۱ وجود داشته باشد و عدد از مجموع به دست آید.برای مثال ۶ یک عدد کامل است چون ۶=۳+۲+۱ است.متدی بنویسید به نام perfect که تعیین کند آیا پارامتر number یک عدد کامل است یا خیر.
میشه لطفا در حل سوال بالا راهنمایی کنید؟
رجوع شود به IsCompleted در :
 

جدیدترین ارسال ها

بالا