ضرب اعداد فرد 1 تا 15 در سی پلاس

pa_darya

Member
يک مشکل در++c

ضرب اعداد فرد 1 تا 15 را می خواهم چاپ کنه اينم برنامش ولی غلط چاپ می کنه چرا؟
#include<iostream.h>
int main()
{
long int y;

for(int i=1;i<=15;i+=2)
cout<<i<<endl;
y=i*y;
cout<<"product is:"<<y;

return 0;
}
 

emad_67

Member
شما به y مقدار اولیه باید بدی.
همچنین باید قسمت y=i*y داخل بلاک for قرار داشه باشه.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا