شب ادراری کودکان و درمان آن

zakeri1

New Member

به خروج غیر ارادی ادرار در طول خواب، شب ادراری یا بی اختیاری ادرار گفته می شود . شب ادراری مشکلی بسیار شایع است که کودکان دچار آن می شوند .
برخی از بزرگسالان نیز به این اختلال دچار می شوند که می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد و گاهی نیاز به درمان دارد . گاهی شب ادراری نتیجه یک بیماری پنهان در کودکان است و گاهی بدون هیچ دلیلی کودکان دچار شب ادراری می شوند .
روانپزشک دکتر فرامرز ذاکری اظهار می دارد که شب ادراری به دو دسته تقسیم می شود . این تقسیم بندی به دو صورت شب ادراری اولیه و شب ادراری ثانویه می باشد . شب ادراری اولیه : به حالتی گفته می شود که از اوایل کودکی بدون وقفه ادامه داشته است .
شب ادراری ثانویه : در این نوع شب ادراری برای مدتی رخت خواب کودک تمیز است و شب ادراری پس از آن شروع می شود .
درمان شب ادراری یکی ازدغدغه های مهم والدین است که برای درمان آن باید به روانپزشک کودک و نوجوان مراجعه نمود و از داروهای مخصوص برای کنترل شب ادراری که توسط روانپزشک تجویز می گردد، استفاده نمود .

 

جدیدترین ارسال ها

بالا