ساخت Generate Activation Code

چگونه می توانیم یک Generate Activation Code برای وبلاگ ساخت که Computer ID را دریافت کند و Activation Code تولید کند . البته امنیتی باشد یعنی مثلا یک کد ابتدایی برای ورود به آن بخواهد . برای وبلاگ است نه سایت
با تشکر
 

جدیدترین ارسال ها

بالا