دکوپاژ از چند زاویه!!!

google_mz

Well-Known Member
سلام

نمای مادر رو باید جوری بگیری که تمام کنش های صحنه رو پوشش بده. یعنی برای یک چشم انداز گسترده از یه نمای خیلی دور و برای صحنه هایی کوچکتر از یه نمای متوسط.
حالا این که زاویه این نما از بالا، از پایین و یا از روبرو باشه بستگی به نگاه و زیبایی شناسی خودت داره. البته معمول اینه که این نوع نما از روبرو (eye level) ضبط بشه. 

پیوست ها

آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا