دانلود نرم افزار تولید کدهای تکراری php برای برنامه نویسان

phpeproject.ir

New Member
سلام خدمت همه ی برنامه نویسان عزیز
بیشتر برنامه نویسان وب سایت به دلیل تکراری بودن کدهای برنامه نویسی پی اچ پی اکثرا کلافه میشن من خودم سه سال هست برنامه نویسی میکنم و به این نتیجه رسیدم یه برنامه بنویسم که کدهای تکراری رو خودش برام بسازه و تا به امروز کدهای تکراری زیادی رو
توسط برنامه زیر تولید کردم و امروز تصمیم گرفتم برای دوستانم این برنامه رو بزارم

عکس محیط برنامه

b3923_4112013_20809_PM.png


توضییح قسمتهای برنامه

1 - تحویل کدهای تولید شده.
2 - فیلدهای دیتابیس که از قسمت 18 انتخاب میشوند و بیشتر عملیات روی آنها انجام میشود.
3 - طرز جدا کردن فیلدها از هم مثلا name,pass
4 - دستیابی به فیلدهایی که با متد $_Get ارسال شدند.

PHP:
$u_name=$_GET['u_name'];
$u_pass=$_GET['u_pass'];
$u_email=$_GET['u_email'];
$u_adress=$_GET['u_adress'];
$username=$_GET['username'];
$u_postcode=$_GET['u_postcode'];
$u_tel=$_GET['u_tel'];
$u_mobile=$_GET['u_mobile'];
$message=$_GET['message'];
5 - دستیابی به فیلدهایی که با متد $_Post ارسال شدند.
PHP:
$u_name=$_POST['u_name'];
$u_pass=$_POST['u_pass'];
$u_email=$_POST['u_email'];
$u_adress=$_POST['u_adress'];
$username=$_POST['username'];
$u_postcode=$_POST['u_postcode'];
$u_tel=$_POST['u_tel'];
$u_mobile=$_POST['u_mobile'];
$message=$_POST['message'];
6 - پست مقدار با تابع برای جلوگیری از هک تابع رو خودتون مینویسید.
PHP:
$u_name= xss_clean($_POST['u_name']);
$u_pass= xss_clean($_POST['u_pass']);
$u_email= xss_clean($_POST['u_email']);
$u_adress= xss_clean($_POST['u_adress']);
$username= xss_clean($_POST['username']);
$u_postcode= xss_clean($_POST['u_postcode']);
$u_tel= xss_clean($_POST['u_tel']);
$u_mobile= xss_clean($_POST['u_mobile']);
$message= xss_clean($_POST['message']);
7 - تابع هک با متد $_Get
PHP:
$u_name= xss_clean($_GET['u_name']);
$u_pass= xss_clean($_GET['u_pass']);
$u_email= xss_clean($_GET['u_email']);
$u_adress= xss_clean($_GET['u_adress']);
$username= xss_clean($_GET['username']);
$u_postcode= xss_clean($_GET['u_postcode']);
$u_tel= xss_clean($_GET['u_tel']);
$u_mobile= xss_clean($_GET['u_mobile']);
$message= xss_clean($_GET['message']);
8 - چک کردن ایا مفداری ست شده یا نه برای $_Get
PHP:
if (isset($_GET['u_name']) and 
isset($_GET['u_pass']) and 
isset($_GET['u_email']) and 
isset($_GET['u_adress']) and 
isset($_GET['username']) and 
isset($_GET['u_postcode']) and 
isset($_GET['u_tel']) and 
isset($_GET['u_mobile']) and 
isset($_GET['message'])
)
9 - چک کردن ایا مفداری ست شده یا نه برای $_Post
PHP:
if (isset($_POST['u_name']) and 
isset($_POST['u_pass']) and 
isset($_POST['u_email']) and 
isset($_POST['u_adress']) and 
isset($_POST['username']) and 
isset($_POST['u_postcode']) and 
isset($_POST['u_tel']) and 
isset($_POST['u_mobile']) and 
isset($_POST['message'])
)
10 - برای جنریت کردن کوری درج در دیتا بیس که اول متد مشخص میشه بعد نام دیتابیس
و بعد روی قسمت 11 کلیک کنید.

PHP:
"INSERT INTO test (u_name,u_pass,u_email,u_adress,username,u_postcode,u_tel,u_mobile,message,) VALUES ('$_GET[u_name]',
'$_GET[u_pass]',
'$_GET[u_email]',
'$_GET[u_adress]',
'$_GET[username]',
'$_GET[u_postcode]',
'$_GET[u_tel]',
'$_GET[u_mobile]',
'$_GET[message]'
)"
PHP:
"INSERT INTO test (u_name,u_pass,u_email,u_adress,username,u_postcode,u_tel,u_mobile,message,) VALUES ('$_POST[u_name]',
'$_POST[u_pass]',
'$_POST[u_email]',
'$_POST[u_adress]',
'$_POST[username]',
'$_POST[u_postcode]',
'$_POST[u_tel]',
'$_POST[u_mobile]',
'$_POST[message]'
)"
12 - اعتبار سنجی در فریم ورک CI
PHP:
$this->form_validation->set_rules('u_name', 'Username', 'trim|required|min_length[5]|max_length[12]|xss_clean');
$this->form_validation->set_rules('u_pass', 'Username', 'trim|required|min_length[5]|max_length[12]|xss_clean');
13 - نمایش خطا در اعتبار سنجی فریم ورک CI
PHP:
<?php echo form_error('u_name'); ?>
<?php echo form_error('u_pass'); ?>
14 - تولید فرم برای html مخصوص CI
15 - تولید فرم سریع با تمام استایل ها
در صورت تیک دار کردن نام فیلدهانیز گرفته میشود.
16 - خالی نبودن فیلد ارسالی

PHP:
 if($u_name == '' || $u_pass == '' || $u_email == '' || $u_adress == '' || $username == '' || $u_postcode == '' || $u_tel == '' || $u_mobile == '' || $message == '' )
{
$error =    'خطا : پر کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است!';
}
17 - عمل درج
18 - اتصال به پایگاههای موجود روی هاست یا لوکال
19 - بعد از وارد کردن نام کاربری و پسورد روی دکمه 19 کلیک کنید
20 - خواندن جداول دیتابیس و دستری به فیلدهای ان برای عملیاتهای بالا
21 - اجرا کوری روی دیتابیس
22 - کپی کردن اطلاعات خروجی در کلیپ بورد
23 - تولید کد ایجکس
24 - 6
25 - 7
26 - تولید کد اماده شدن صفحه در جکوری
27 - قالب html
28 - تولید فرم کامل html
29 - چک کردن فرم برای ارسال جکوری
30 - پلاگین jquery.validate

[JAVASCRIPT]
$(function(){
$('#form').validate({
rules: {
u_name: {
required: true
},
u_pass: {
required: true
},
u_email: {
required: true
},
u_adress: {
required: true
},
username: {
required: true
},
u_postcode: {
required: true
},
u_tel: {
required: true
},
u_mobile: {
required: true
},
message: {
required: true
},
},
messages: {
u_name: {
required: 'asdas'
},
u_pass: {
required: 'asdas'
},
u_email: {
required: 'asdas'
},
u_adress: {
required: 'asdas'
},
username: {
required: 'asdas'
},
u_postcode: {
required: 'asdas'
},
u_tel: {
required: 'asdas'
},
u_mobile: {
required: 'asdas'
},
message: {
required: 'asdas'
},
},
success: function(label) {
label.html('درست است').removeClass('error').addClass('ok');
setTimeout(function(){
label.fadeOut(1000);
}, 2000)
}
});
});
[/JAVASCRIPT]
31 - برای حذف " و جایگزینی با ' برای Echo
برای استفاده از برنامه در سایت phpeproject.ir
ثبت نام کنید.

دانلود phpeproject.ir لینک دوستان
 

جدیدترین ارسال ها

بالا