ثبت نوروز

مهم مهم:
سازمان ملل متحد نظر سنجی بزرگی را در ارتباط با ثبت جهانی نوروز انجام داده است مبنی بر این که اگر یک میلیون نفر از ایران به سازمان ملل ایمیل بفرستند این روز به نام ایران ثبت خواهد شد اما اگر به اندازه کافی ایمل زده نشود این روز به نام افغانستان ثبت خواهد شد.از حق کشورمان دفاع کنید. لطفا اطلاع رسانی کنید. http://www.PetitionOnline.com/Norouz
تا الان نزدیک 500.000 نفر فرستادن .
 

جدیدترین ارسال ها

بالا