تفاوت p.sampleClass با sampleClass p. در چس هست؟

من نمیدونم که تفاوت این دو نوع سلکتور چی هست. لطفا راهنمایی کنید و یا کلمه کلیدی بدین تا خودم جستجو کنم.
ممنون

کد:
p.sampleClass 
 .sampleClass p
 

echessdesign

مدیر انجمن طراحی وب
درود بر شما
HTML:
p.sampleClass
]
بدین معنی است که شما مشخص می کنید تمامی پراگراف هایی که Class به نام sampleClass دارند خصیصه های مورد نظر به آنها اعمال شوند.

//////////////////////////////////////////////////////////////////
HTML:
.sampleClass p
بدین معنی است که شما مشخص می کنید که تمامی inline-Level هایی که Class به نام sampleClass دارند، تمامی پاراگراف های موجود در آنها ، خصیصه های مورد نظر شما به انها اعمال گردد.

///////////////////
مثال:
HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>echessdesign.com</title>
<style type="text/css">
p.sampleClass {
	color:red;
}
 .sampleClass p {
	color:blue;
}
</style>
</head>

<body>
	<p>ssssssssssssssssssssssssssssss</p>

<span class="sampleClass">
	<p>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</p>
</span>

<p class="sampleClass">
	ddddddddddddddddddddddd
</p>
</body>

</html>
 

جدیدترین ارسال ها

بالا