برداشتن منوی All Program از منوی استارت

tahalearn

New Member
از رجيستري به قسمت زير برويد
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\

يه DWord به اسم NoStartMenuMorePrograms بسازيد و مقدار صفر را برای حالت پيشفرض و يك را برای غير فعال ساختن آن وارد كنيد

(0 = default, 1 = disable button)
 

جدیدترین ارسال ها

بالا