بازی ساز phaser

saalek110

Well-Known Member
Phaser


سایت phaser:


برای اجرای برنامه ها ، یا مثل من در infinityfree.com فضای مجانی بگیرید و فایلها را اونجا آپلود کنید یا یک نرم افزار سرور کننده نصب کنید ، مثل نرم افزار زیر:کافیه دکمه استارت آن را بزنید و بعد فایل html را با بروسر خود باز کنید.
بعد یک آدرط ip دربرنامه هست اون را می زنید. می توانید پوشه برنامه را جایی تنظیم کنید که می خواهید کار کنید.

تاپیک مربوطه:

 
آخرین ویرایش:

saalek110

Well-Known Member
لیست:

در صفحه اول ، چیزی به اون صورت نداریم
صفحه دوم: یک برنامه کار شده که یک شکل و یک نوشته را نمایش می دهد. و ساختار برنانمه بحث شده.
صفحه سوم: برنانه های دیگر.
 
آخرین ویرایش:

saalek110

Well-Known Member
سالک :

من مجموعه سورس ها و باقی چیزهایش را با حجم ۱۷۵ مگا از سایت خودش دانلود کردم.

و در پست های بعدی از پوشه عکسهای اون مجموعه عکسهای مورد نیاز را تامین کردم.

سورسش هم از آن مجموعه بود.
 
آخرین ویرایش:

saalek110

Well-Known Member
کدهای کیبورد:


JavaScript:
class Example extends Phaser.Scene
{
  graphic;
  ufo;
  player;
  cursors;

  preload ()
  {
    this.load.image('eyes', 'assets/sprites/slimeeyes.png');
    this.load.image('ufo', 'assets/sprites/ufo.png');
  }

  create ()
  {
    this.cursors = this.input.keyboard.createCursorKeys();

    this.player = this.add.image(400, 300, 'eyes');

    this.ufo = this.add.image(200, 150, 'ufo');

    this.graphic = this.add.graphics({ lineStyle: { color: 0x00ffff } });
  }

  update ()
  {
    if (this.cursors.left.isDown)
    {
      this.player.x -= 5;
    }
    else if (this.cursors.right.isDown)
    {
      this.player.x += 5;
    }

    if (this.cursors.up.isDown)
    {
      this.player.y -= 5;
    }
    else if (this.cursors.down.isDown)
    {
      this.player.y += 5;
    }

    const dist = Phaser.Math.Distance.Between(this.player.x, this.player.y, this.ufo.x, this.ufo.y);

    this.graphic
      .clear()
      .strokeCircle(this.player.x, this.player.y, dist);
  }
}

const config = {
  type: Phaser.AUTO,
  parent: 'phaser-example',
  scene: Example
};

const game = new Phaser.Game(config);
بخاطر کدهای کیبورد کد بالا را پست زدم. اگر کسی خواست با کلیدهای کیبورد بازی درست کند.
 
آخرین ویرایش:

saalek110

Well-Known Member
شروع پستهای سال ۲۰۲۴


سالک: پستهای بالا مربوط به ۲۰۲۳ بود. الان مارس ۲۰۲۴ است.


یک بسته اینجا هست. دکمه سبز را بزنید و دانلود زیپ را بزنید.
حدود ۵۵۰ مگاست.
بعد آنزیپ ، یک پوشه داره با حجم ۸۰۰ مگا با نام پابلیک.
در پوشه های این پوشه کلی آهنگ و عکس هست. اگر نخواهیم با phaser کار کنیم در بازیهای دیگه این آهنگ ها و عکس ها به کار میاد.

و پایین همین صفحه نوشته کل کدها در لینک زیر هست:

 
آخرین ویرایش:

saalek110

Well-Known Member
دنلود phaser و بسته


در لینک بالا ، ۳ تا چیز برای دانلود هست....دو تایش که اسم فایل را نوشته مشخصه چیه.pasher.js و phaser.min.js .
این دو تا فایل برای اجرای برنامه های phaser لازم است. البته میشه به سایت خودش لینک داد و دانلود نکرد.
یکیشون ۱ مگاست ، اصلیه بالای ۷ مگا.

سومی ۲۰ مگاست ، در این تاریخ. من دانلود کردم.
کلی سورس است.
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا