امضاي ديجيتال براي نخستين بار در بورس ایران اجرايي شد

maysam.m

Well-Known Member
خبرگزاري فارس: گواهي امضاي ديجيتال در بازار سرمايه كشور براي اولين بار توسط كارگزاري نهايت نگر به مرحله اجرا رسيد.


فرهاد عبدالله زاده مدير عامل شركت كارگزاري نهايت نگر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه اجرايي شدن گواهي امضاي ديجيتال يكي از خواسته هاي ديرينه بازار سرمايه در جهت حركت به سوي الكترونيكي شدن بورس بوده اظهار داشت: گواهي امضاي ديجيتال در بازار سرمايه كشور براي اولين بار و پس از گذشت بيش از چهار دهه از تاريخ فعاليت بورس در ايران توسط كارگزاري نهايت نگر به مرحله اجرا رسيد.

وي با اشاره به اينكه كارگزاري مذكور از طريق اينترنت و همچنين تلفن همراه زمينه تسهيل حضور سرمايه گذاران در بورس را فراهم كرده ادامه داد: با اجرايي شدن گواهي امضاي ديجيتال در بورس، اين مهم رسميت و قانونمندي خاصي به خود مي گيرد.

به گفته اين كارشناس بازار سرمايه ، گواهي امضاي ديجيتال در واقع يك هويت الكترونيكي است ( تركيبي از نرم افزار و سخت افزار) كه وظيفه شناسايي فرد در مبادلات الكترونيكي و در محيط اينترنت را برعهده دارد .

عبدالله زاده تصريح كرد: با توجه به اينكه مبادلات الكترونيكي هر روزه سهم بيشتري از مبادلات را بخود اختصاص مي دهد وجود گواهي امضاي ديجيتال بمنظور مرتفع كردن مشكلات اين نوع مبادلات شامل امنيت مبادلات ، محرمانه بودن مبادلات ، دست نخوردگي مبادلات ، انكار ناپذيري مبادلات و احراز هويت قانوني طرفين مبادله هر روزه بيشتر احساس مي‌شود. در واقع گواهي امضاي ديجيتال، اعتبار تقريبا كاملي به مبادلات الكترونيكي بخشيده است .

وي به برخي كاربردهاي امضاي ديجيتال در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: ارسال الكترونيكي اطلاعات مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس، كاهش زمان انتشار اطلاعات مالي شركتها به كوتاه ترين زمان ممكن، ايجاد بستري امن در برقراري تعاملات مالي بين سهام داران و كارگزاران براي خريد و فروش سهام و اتوماسيون اداري سازمان بورس از جمله مهمترين كاربردهاي امضاي ديجيتال در بازار سرمايه است.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا