ارقام با فاصله

saalek110

Well-Known Member
ساده ترین راه کار با رشته ها است.
به تاپیک:

مسائل مربوط به رشته ها در ویژوال بیسیک

مراجعه کنید.
یعنی شما عدد را رشته فرض می کنید و با توابع رشته ای با آن کار می کنید.

-------------------
اما اگر نخواهید مانند یک رشته برخورد کنید با توابع ریاضی باید کار کنید.
به پست زیر توجه کنید:

توابع ریاضی در ویژوال بیسیک
 

جدیدترین ارسال ها

بالا