یه سوال دیگه

پاسخ

شما میـوانید با اکسترا های که در این زمینه نوشته شده این کار را انجام دهید
یکی از این اکستراها که کاربر زیادی هم دارد اکسترای BUDAPI میباشد
که با کمی جستجو در این انجمن میتوانید آنرا پیدا کنید.
با این اکسترا میتوانید وضوح تصویر مانیتور را به سایزهای مورد نظر خود با عمق رنگ مناسب آنها تغییر اندازه دهید.
علاوه بر این دستور 130 و یا کمی کمتر یا بیشتر هم از تابع های متنوع دیگر برای کار در قسمت های که دایرکتور به تنهایی قادر به این دستورات نیست نیز وجود دارد.

مثال :
( set OK = baSetDisplay( 640 , 480 , 8 , "temp" , false
 

جدیدترین ارسال ها

بالا