یه تیک دو تیک میکروتیک ( دوره های آموزشی میکروتیک )

Aryan NL

New Member
آموزش MTCNA


برای دوره های بوت کمپ عید ثبت نام کنید آفر ویژه

آموزش میکروتیک، اپراتور و کارشناس میکروتیک ( MTCNA )

خلاصه دوره MTCNA
شرکت کنندگان در دوره آموزشی MTCNAعموما کارشناسان و علاقمندان به شبکه های مبتنی بر میکروتیک میباشد و همچنین کارشناسان پشتیبانی و فعال در امر انجام پروژه های شبکه بر پایه میکروتیک میباشند .

مزایاء گذراندن دوره MTCNA
آشنایی اولیه و کلی با سرویس های مختلف ، عملکرد آنها ، چگونگی استفاده از سیستم عامل RouterOS و نحوه پیاده سازی سرویس های موجود در سرفصل آموزشی این دوره را می آموزد .

اهداف دوره MTCNA
آشنایی افراد با چگونگی طراحی ، پیاده سازی ، عیب یابی و رفع عیب در سرویس ها و عملکرد آنها در شبکه های مبتنی بر میکروتیک میباشد .

پیشنیاز دوره MTCNA
این دوره نیازمند گذراندن پشنیاز نمیباشد ولی اطلاعات کافی در مورد TCP/IP میتواند مفید واقع شود .
سر فصل های دوره


 1. [*=right]آشنایی با سیستم عامل میکروتیک


 • [*=right]MikroTik RouterOS وMikroTik RouterBOARD
  [*=right]نجام آزمایش اولین دسترسی به MikroTik Router BOARD از طریق :

  • [*=right]Winbox و MAC-Winbox
   [*=right]Null Modem cable
   [*=right]SSH و Telnet

  [*=right]انجام آزمایش اولین اتصال به اینترنت به وسیله MikroTik Router

  • [*=right]اضافه نمودن IP address و default gateway
   [*=right]راه اندازی DHCP-client
   [*=right]راه اندازی NAT masquerade

  [*=right]توضیحات پایه ای در مورد TCP/IP Basics

  • [*=right]لایه های OSI layers و encapsulation
   [*=right]ارتباط بین دو دیوایس شبکه - Communication between two network devices
   [*=right]توضیحاتی در مورد IP addresses
   [*=right]توضیحاتی در مورد زیر شبکه ها - Networks Masks and Subnets

  [*=right]توضیحات و انجام آزمایش در مورد Upgrade RouterOSتوضیحات و انجام آزمایش های مربوط به مدیریت ورود کاربران به RouterOS

  • [*=right]به دست آوردن پکیچ های مورد نیاز - get packages
   [*=right]راه های آپدیت کردن - upgrade ways
   [*=right]انواع پکیچ ها - type of packages

  [*=right]
  [*=right]مدیریت سرویس های RouterOS
  [*=right]توضیحات و انجام آزمایش Backup and export/import configuration

  • [*=right]ذخیره و بازیابی بک آپ ها - save and reload backup
   [*=right]ویراش فایل های خروجی - edit export file

  [*=right]توضیحاتی در مورد RouterOS licenseتنظیمات NTP client configuration

  • [*=right]بررسی level های مختلف در RouterOS
   [*=right]نحوه آپگرید کردن لایسنس ها - update license

  [*=right]
  [*=right]توضیحات در مورد عملکرد Netinstall و انجام آزمایش های مربوط

  • [*=right]reinstall RouterOS
   [*=right]reset RouterOS


 • [*=right]مباحث مرتبط به RouterOS
2- فایروال در MikroTik RouterOS

 • [*=right]توضیحاتی در مورد اصول فایروال - Firewall principles

  • [*=right]ساختار فایروال - structure
   [*=right]توضیحاتی در مورد زنجیرها و اقدامات آنها در فایروال و انجام آزمایش - chains and actions

  [*=right]فایروال فیلتر در عمل - Firewall Filter in action

  • [*=right]اعمال فیلتره در firewall Filter
   [*=right]اعمال زنجیرها در filter chains
   [*=right]انجام آزمایش محافظت از روتر در زنجیره ورودی - protecting your router (input)
   [*=right]انجام آزمایش محافظت از مشتریان شما در زنجیره فروارد - protection your customers (forward)

  [*=right]مباحث مرتبط به RouterOS connection trackingتوضیحات پایه ای و انجام آزمایش های مربوط به Basic Address-List

  • [*=right]تاثیر RouterOS connection tracking بر روی RouterBOARD
   [*=right]توضیحات مرتبط و انجام آزمایش در مورد connection state

  [*=right]
  [*=right]مباحث مربوط به Source NAT

  • [*=right]توضیحاتی در مورد عملکرد و انجام آزمایش Source NAT

  [*=right]مباحث مربوط به Destination NATمباحث مربوط به محدودیت های NAT

  • [*=right]عملکرد Destination NAT
   [*=right]آزمایش راه اندازی سرویس DNS cache
3 - مبحث مرتبط به MikroTik RouterOS QoS

 • [*=right]آزمایش Simple Queueانجام آزمایش های مرتبط به اولویت بندی ترافیک ها - Traffic Prioritization

  • [*=right]target-address
   [*=right]max-limit and limit-at
   [*=right]dst-address
   [*=right]bursts

  [*=right]
  [*=right]انجام آزمایش مرتبط به Simple Mangle و Tree Queue

  • [*=right]mark-connection and mark-packet
   [*=right]queue tree

  [*=right]آزمایش نصب PCQ

  • [*=right]pcq-rate configuration
   [*=right]pcq-limit configuration

  [*=right]آزمایش های Bandwidth Test

  • [*=right]client
   [*=right]server

  [*=right]مباحت مرتبط به Monitoring

  • [*=right]interface traffic monitor
   [*=right]ابزار مفید Torch
   [*=right]انجام آزمایش مرتبط به گراف گرفتن از انترفیس ها - graphs
   [*=right]راه اندازی SNMP
4 - مباحث مرتبط Mikrotik RouterOS Network Management

 • [*=right]ARP و آزمایش های مرتبط

  • [*=right]ARP modes
   [*=right]RouterOS ARP table

  [*=right]آزمایش DHCP server and client

  • [*=right]DHCP client
   [*=right]server setup
   [*=right]leases management
   [*=right]DHCP-server network configuration

  [*=right]آزمایش و توضیحات مربوط به HotSpot

  • [*=right]setup
   [*=right]users
   [*=right]walled-garden
   [*=right]ip-binding
   [*=right]user profiles
   [*=right]server profiles

  [*=right]مباحث مربوط به Proxy

  • [*=right]setup
   [*=right]transparent proxy
   [*=right]HTTP firewall
   [*=right]HTTP logging

  [*=right]مباحث مرتبط به Store ها در مکروتیک

  • [*=right]format additional disks
   [*=right]move services to store

  [*=right]دیکر ابزارهای مرتبط به RouterOS

  • [*=right]E-mail
   [*=right]Netwatch و آزمایش مرتبط به آن
   [*=right]Ping, Traceroute
   [*=right]Profile (CPU load)
5- مباحث مرتبط به MikroTik RouterOS Wireless

 • [*=right]مفاهیم اولیه مرتبط به 802.11a/b/g/n

  • [*=right]Bands
   [*=right]Frequencies
   [*=right]Channels
   [*=right]Country regulation

  [*=right]آزمایش و مباحث مربوط به راه اندازی یک لیک ساده وایرلس

  • [*=right]Access Point configuration
   [*=right]Station configuration

  [*=right]آزمایش فیلتر کردن مک آدرس ها

  • [*=right]default-authentication
   [*=right]access-list
   [*=right]connect-list
   [*=right]default-forwarding

  [*=right]آرمایش و مباحث مرتبط امنیت وایرلس و رمزگذاری

  • [*=right]WPA-PSK
   [*=right]WPA2-PSK

  [*=right]آزمایش تنظیمات خاص 802.11n

  • [*=right]data-rates
   [*=right]HT chains
   [*=right]HT guard interval

  [*=right]آزمایش های مختص پروتکل های وایرلس میکروتیک

  • [*=right]MikroTik wireless protocols

   • [*=right]Nstreme usage and configuration
    [*=right]Nstreme Dual configuration
    [*=right]NV2 (TDMA) configuration

  [*=right]مباحث مربوط به Monitoring Tools

  • [*=right]Wireless scan
   [*=right]Snooper
   [*=right]Registration table
6- مباحث مرتبط به MikroTik RouterOS Bridging

 • [*=right]آزمایش و مفاهیم Bridging

  • [*=right]bridge overview
   [*=right]create bridge
   [*=right]add ports to bridge

  [*=right]آزمایش و مافهیم مرتبط به Bridge wireless networks

  • [*=right]WDS modes
   [*=right]station-pseudobridge

  [*=right]آزمایش و مفاهیم Bridge Wieless and remote networks

  • [*=right]EoIP tunnel
   [*=right]VPLS tunnel
7- مباحث مرتبط به MikroTik RouterOS Routing

 • [*=right]بررسی مسیریابی - Routing overview

  • [*=right]مفاهیم مسیریابی - routing concepts
   [*=right]جداول مسیریابی - route table
   [*=right]مسیرهای مخفف - routes abbreviation
   [*=right]ایجاد مسیرها - create routes

  [*=right]مسیرهای استاتیک - Static routing

  • [*=right]آزمایش set default gateway
   [*=right]manage dynamic routes
   [*=right]آزمایش بکار گیری مسیرهای استاتیک در شبکه های ساده - implement static routing on simple network

  [*=right]آزمایش آشنایی با مسیریابی OSPF

  • [*=right]فعال سازی - enable OSPF
   [*=right]بکار گیری تک محیطی - implement single-area OSPF
8- مباحث مرتبط به ایجاد تانل ها در میکروتیک - MikroTik RouterOS Tunnels

 • [*=right]امنیت در شبکه داخلی - Secure local network

  • [*=right]آدرس دهی نظیر به نظیر - point-to-point addresses
   [*=right]انجام آزمایش ایجاد PPPoE client on RouterOS/Windows
   [*=right]PPPoE service-name
   [*=right]انجام آزمایش ایجاد create PPPoE server

  [*=right]مباحث مرتبط به تنظیمات PPP

  • [*=right]انجام آزمایش ایجاد ppp secret
   [*=right]نجام آزمایش ایجاد ppp profile
   [*=right]ppp status

  [*=right]مباحث مرتبط به IP pool

  • [*=right]create pool
   [*=right]manage ranges
   [*=right]assign to service

  [*=right]آزمایش های مرتبط به Secure remote networks communication

  • [*=right]create PPTP(L2TP) client
   [*=right]create PPTP(L2TP) server
   [*=right]setup routes between networks
 

جدیدترین ارسال ها

بالا