آموزش ccie r&s

  1. Aryan NL

    یه تیک دو تیک میکروتیک ( دوره های آموزشی میکروتیک )

    آموزش MTCNA برای دوره های بوت کمپ عید ثبت نام کنید آفر ویژه آموزش میکروتیک، اپراتور و کارشناس میکروتیک ( MTCNA ) خلاصه دوره MTCNA شرکت کنندگان در دوره آموزشی MTCNAعموما کارشناسان و علاقمندان به شبکه های مبتنی بر میکروتیک میباشد و همچنین کارشناسان پشتیبانی و فعال...
بالا