کسی کی توند این کد رو به php تبدیل کند

iran210

New Member
PHP:
//Coded by Payam salami pargoo - par30theme.blogfa.com 
fs="padding:0"
payambar="<a href='http://www.hadith.sub.ir/' title='دریافت کد حدیث روز' target='_blank' ><font style="+fs+" >پیامبر اکرم (ص) می فرماید : </font></a><br>";
imamali="<a href='http://www.hadith.sub.ir/' title='دریافت کد حدیث روز' target='_blank' ><font style="+fs+">امام علی(ع) می فرماید : </font></a><br>";
imamsadegh="<a href='http://www.hadith.sub.ir/' title='دریافت کد حدیث روز' target='_blank' ><font style="+fs+">امام صادق(ع) می فرماید : </font></a><br>";
imamreza="<a href='http://www.hadith.sub.ir/' title='دریافت کد حدیث روز' target='_blank' ><font style="+fs+">امام رضا (ع) می فرماید : </font></a><br>";
imambagher="<a href='http://www.hadith.sub.ir/' title='دریافت کد حدیث روز' target='_blank' ><font style="+fs+">امام باقر (ع) می فرماید : </font></a><br>";
imamhossein="<a href='http://www.hadith.sub.ir/' title='دریافت کد حدیث روز' target='_blank' ><font style="+fs+">امام حسین (ع) می فرماید : </font></a><br>";
imamzaman="<a href='http://www.hadith.sub.ir/' title='دریافت کد حدیث روز' target='_blank' ><font style="+fs+">امام مهدی (عج) می فرماید : </font></a><br>";
 
date = new Date();
hrooz=date.getDate();
hadith=new Array();
hadith[1]=payambar+'بالاترین درجه بهشت فردوس است و اگر چیزی از خدا می خواهید فردوس را طلب کنید';
hadith[2]=imamali+'هر کس که دو روزش مساوی باشد باخته است';
hadith[3]=imamsadegh+'براستی که مومن به منزله کفه ترازوست هر اندازه ایمانش افزوده شود امتحانش نیز سنگین تر می شود';
hadith[4]=imamreza+'بخيل را آسايشى نيست و حسود را خوشى و لذتى نيست و زمامدار را وفايى نيست و دروغگو را مروت و مردانگى نيست ';
hadith[5]=payambar+'بهای بهشت لا اله الا الله است';
hadith[6]=imambagher+'فضيلتى چون جهاد نيست و جهادى چون مبارزه با هواى نفس نيست';
hadith[7]=imamali+'آراستگی از اخلاق مومنان است';
hadith[8]=imamsadegh+'دو رکعت نماز شخص متاهل برتر از هفتاد رکعت نمازی است که شخص مجرد می خواند';
hadith[9]=imambagher+'سخن طيّب و پاكيزه را از هر كه گفت بگيريد ، اگرچه او خود ، بدان عمل نكند';
hadith[10]=payambar+'نه من و نه من گویندگان قبل از من کلمه ای پر محتوا همانند لا اله الا الله نگفته ایم';
hadith[11]=imambagher+'همه كمال در سه چيز است: 1ـ فهم عميق در دين 2ـ صبر بر مصيبت و ناگوارى 3ـ اندازه گيرى خرج زندگانى';
hadith[12]=imamreza+'به ديدن يكديگر رويد تا يكديگر را دوست داشته باشيد و دست يكديگر را بفشاريد و به هم خشم نگيريد';
hadith[13]=imamali+'بپرهیز از این که خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخیزی';
hadith[14]=imambagher+'دانشمندى كه از علمش استفاده شود ، از هفتاد هزار عابد بهتر است';
hadith[15]=imamsadegh+'کسی که همت بر انجام کار خیری کرده در عمل به ان تسریع کند و آن را به تاخیر نیندازد';
hadith[16]=imambagher+'هيچ بنده اى عالم نباشد تا اين كه به بالا دست خود حسد نبرد و زير دست خود را خوار نشمارد';
hadith[17]=payambar+'برای بقا خلق شده اید نه برای نابودی و فنا و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید';
hadith[18]=imambagher+'پر حسرتترين مردم در روز قيامت، بنده اى است كه عدلى را وصف كند و خودش خلاف آن را عمل كند';
hadith[19]=imamali+'اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی او تو را مشغول می کند';
hadith[20]=imambagher+'به مردم بگوييد بهتر از آن چيزى كه می خواهيد به شما بگويند';
hadith[21]=payambar+'کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که گناه نکرده است';
hadith[22]=imamreza+'دوست هركس عقل او و دشمنش جهل اوست';
hadith[23]=imambagher+'خداوند ، دشنام گوى بی آبرو را دشمن دارد';
hadith[24]=imamali+'هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل از آن بعد از آن و با آن مشاهده کردم';
hadith[25]=imamreza+'پنهان كننده كار نيك (پاداشش) برابر هفتاد حسنه است و آشكاركننده كار بد سـرافكنـده است و پنهان كننـده كـار بـد آمـرزيـده است';
hadith[26]=payambar+'نشان منافق سه چيز است : سخن به دروغ بگويد ، از وعده تخلف كند و در امانت خيانت نمايد ';
hadith[27]=payambar+'هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است';
hadith[28]=payambar+'بهترين كارها در نزد خدا نماز به وقت است ، آنگاه نيكي به پدر و مادر ، آنگاه جنگ در راه خدا ';
hadith[29]=imamsadegh+'محبوب ترین برادران نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد';
hadith[30]=payambar+'محبوب ترین کارها نزد خدا با دوام ترین آنهاست گرچه ا ندک باشد';
hadith[31]=payambar+'منفورترين چيزهاي حلال در پيش خدا طلاق است';
hadith[32]=payambar+'از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله آتش بر آسمان ميرود ';
hadith[33]=imambagher+'بالاترين عبادت، عفّت شكم و شهوت است';
hadith[34]=imambagher+'فقيه حقيقى، زاهد در دنيا، مايل به آخرت و چنگ زننده به سنّت پيامبر اكرم(ص) است';
hadith[35]=payambar+'نماز نور چشم مومن است';
hadith[36]=imamhossein+'به درستي كه من مرگ را جز سعادت نمي بينم و زندگي با ستمكاران را جز محنت نمي دانم';
hadith[37]=imamhossein+'هيچ كس روز قيامت در امان نيست ، مگر آن كه در دنيا خدا ترس باشد';
hadith[38]=imamhossein+'كساني كه رضايت مخلوق را به بهاي غضب خالق بخرند ، رستگار نخواهند شد';
hadith[39]=imamzaman+'هنگام ظهور فرج را خدا می داند و بس و هر که برای ظهور من وقتی تعیین کند دروزغگو است';
hadith[40]=imamzaman+'بدانید که ما مراعات حال شما (دوستان و شیعیان را) می کنیم و هیچ گاه شما را فراموش نمی کنیم';
 
function hadithrooz(color,bgc,bordersize,borderstyle,bordercolor,fontsize,fontname,width,height){
a="<style>#hadithrooz A {COLOR:"+color+"; TEXT-DECORATION: none; } #hadithrooz A:visited {COLOR:"+color+"; TEXT-DECORATION: none;} #hadithrooz A:hover {COLOR:"+color+"; TEXT-DECORATION: none;}</style>";
style="background:"+bgc+";text-align:right;height:"+height+"px;width:"+width+"px;border:"+bordersize+"px "+borderstyle+" "+bordercolor+";color:"+color+";font-size:"+fontsize+"pt;font-family:"+fontname+";line-height:140%;";
document.write("<table align=center id='hadithrooz'  dir =rtl style='"+style+"' ><tr><td>"+hadith[hrooz]+"</td></tr></table>"+a);
}
function hadithtasadofi(color,bgc,bordersize,borderstyle,bordercolor,fontsize,fontname,width,height){
a="<style>#hadithtasadofi A {COLOR:"+color+"TEXT-DECORATION: none; } #hadithtasadofi A:visited {COLOR:"+color+"; TEXT-DECORATION: none;} #hadithtasadofi A:hover {COLOR:"+color+"; TEXT-DECORATION: none;}</style>";
style="background:"+bgc+";text-align:right;height:"+height+"px;width:"+width+"px;border:"+bordersize+"px "+borderstyle+" "+bordercolor+";color:"+color+";font-size:"+fontsize+"pt;font-family:"+fontname+";line-height:140%;";
var cc = Math.floor(Math.random() * hadith.length);
switch(cc){
case 0 : cc=1;break;
case undefined : cc="";break;
}
document.write("<table align=center id='hadithtasadofi'  dir =rtl style='"+style+"'><tr><td>"+hadith[cc]+"</td></tr></table>"+a);
}
//Coded by Payam salami pargoo - par30theme.blogfa.com
 

YTERROR

Active Member
این و ببین درسته تست نکردم :

PHP:
<?php
echo "fs=\"padding:0\"\n";
echo "payambar=\"<a href='http://www.hadith.sub.ir/' title='دریافت کد حدیث روز' target='_blank' ><font style=\"+fs+\" >پیامبر اکرم (ص) می فرماید : </font></a><br>\";\n";
echo "imamali=\"<a href='http://www.hadith.sub.ir/' title='دریافت کد حدیث روز' target='_blank' ><font style=\"+fs+\">امام علی(ع) می فرماید : </font></a><br>\";\n";
echo "imamsadegh=\"<a href='http://www.hadith.sub.ir/' title='دریافت کد حدیث روز' target='_blank' ><font style=\"+fs+\">امام صادق(ع) می فرماید : </font></a><br>\";\n";
echo "imamreza=\"<a href='http://www.hadith.sub.ir/' title='دریافت کد حدیث روز' target='_blank' ><font style=\"+fs+\">امام رضا (ع) می فرماید : </font></a><br>\";\n";
echo "imambagher=\"<a href='http://www.hadith.sub.ir/' title='دریافت کد حدیث روز' target='_blank' ><font style=\"+fs+\">امام باقر (ع) می فرماید : </font></a><br>\";\n";
echo "imamhossein=\"<a href='http://www.hadith.sub.ir/' title='دریافت کد حدیث روز' target='_blank' ><font style=\"+fs+\">امام حسین (ع) می فرماید : </font></a><br>\";\n";
echo "imamzaman=\"<a href='http://www.hadith.sub.ir/' title='دریافت کد حدیث روز' target='_blank' ><font style=\"+fs+\">امام مهدی (عج) می فرماید : </font></a><br>\";\n";
echo "\n";
echo "date = new Date();\n";
echo "hrooz=date.getDate();\n";
echo "hadith=new Array();\n";
echo "hadith[1]=payambar+'بالاترین درجه بهشت فردوس است و اگر چیزی از خدا می خواهید فردوس را طلب کنید';\n";
echo "hadith[2]=imamali+'هر کس که دو روزش مساوی باشد باخته است';\n";
echo "hadith[3]=imamsadegh+'براستی که مومن به منزله کفه ترازوست هر اندازه ایمانش افزوده شود امتحانش نیز سنگین تر می شود';\n";
echo "hadith[4]=imamreza+'بخيل را آسايشى نيست و حسود را خوشى و لذتى نيست و زمامدار را وفايى نيست و دروغگو را مروت و مردانگى نيست ';\n";
echo "hadith[5]=payambar+'بهای بهشت لا اله الا الله است';\n";
echo "hadith[6]=imambagher+'فضيلتى چون جهاد نيست و جهادى چون مبارزه با هواى نفس نيست';\n";
echo "hadith[7]=imamali+'آراستگی از اخلاق مومنان است';\n";
echo "hadith[8]=imamsadegh+'دو رکعت نماز شخص متاهل برتر از هفتاد رکعت نمازی است که شخص مجرد می خواند';\n";
echo "hadith[9]=imambagher+'سخن طيّب و پاكيزه را از هر كه گفت بگيريد ، اگرچه او خود ، بدان عمل نكند';\n";
echo "hadith[10]=payambar+'نه من و نه من گویندگان قبل از من کلمه ای پر محتوا همانند لا اله الا الله نگفته ایم';\n";
echo "hadith[11]=imambagher+'همه كمال در سه چيز است: 1ـ فهم عميق در دين 2ـ صبر بر مصيبت و ناگوارى 3ـ اندازه گيرى خرج زندگانى';\n";
echo "hadith[12]=imamreza+'به ديدن يكديگر رويد تا يكديگر را دوست داشته باشيد و دست يكديگر را بفشاريد و به هم خشم نگيريد';\n";
echo "hadith[13]=imamali+'بپرهیز از این که خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخیزی';\n";
echo "hadith[14]=imambagher+'دانشمندى كه از علمش استفاده شود ، از هفتاد هزار عابد بهتر است';\n";
echo "hadith[15]=imamsadegh+'کسی که همت بر انجام کار خیری کرده در عمل به ان تسریع کند و آن را به تاخیر نیندازد';\n";
echo "hadith[16]=imambagher+'هيچ بنده اى عالم نباشد تا اين كه به بالا دست خود حسد نبرد و زير دست خود را خوار نشمارد';\n";
echo "hadith[17]=payambar+'برای بقا خلق شده اید نه برای نابودی و فنا و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید';\n";
echo "hadith[18]=imambagher+'پر حسرتترين مردم در روز قيامت، بنده اى است كه عدلى را وصف كند و خودش خلاف آن را عمل كند';\n";
echo "hadith[19]=imamali+'اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی او تو را مشغول می کند';\n";
echo "hadith[20]=imambagher+'به مردم بگوييد بهتر از آن چيزى كه می خواهيد به شما بگويند';\n";
echo "hadith[21]=payambar+'کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که گناه نکرده است';\n";
echo "hadith[22]=imamreza+'دوست هركس عقل او و دشمنش جهل اوست';\n";
echo "hadith[23]=imambagher+'خداوند ، دشنام گوى بی آبرو را دشمن دارد';\n";
echo "hadith[24]=imamali+'هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل از آن بعد از آن و با آن مشاهده کردم';\n";
echo "hadith[25]=imamreza+'پنهان كننده كار نيك (پاداشش) برابر هفتاد حسنه است و آشكاركننده كار بد سـرافكنـده است و پنهان كننـده كـار بـد آمـرزيـده است';\n";
echo "hadith[26]=payambar+'نشان منافق سه چيز است : سخن به دروغ بگويد ، از وعده تخلف كند و در امانت خيانت نمايد ';\n";
echo "hadith[27]=payambar+'هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است';\n";
echo "hadith[28]=payambar+'بهترين كارها در نزد خدا نماز به وقت است ، آنگاه نيكي به پدر و مادر ، آنگاه جنگ در راه خدا ';\n";
echo "hadith[29]=imamsadegh+'محبوب ترین برادران نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد';\n";
echo "hadith[30]=payambar+'محبوب ترین کارها نزد خدا با دوام ترین آنهاست گرچه ا ندک باشد';\n";
echo "hadith[31]=payambar+'منفورترين چيزهاي حلال در پيش خدا طلاق است';\n";
echo "hadith[32]=payambar+'از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله آتش بر آسمان ميرود ';\n";
echo "hadith[33]=imambagher+'بالاترين عبادت، عفّت شكم و شهوت است';\n";
echo "hadith[34]=imambagher+'فقيه حقيقى، زاهد در دنيا، مايل به آخرت و چنگ زننده به سنّت پيامبر اكرم(ص) است';\n";
echo "hadith[35]=payambar+'نماز نور چشم مومن است';\n";
echo "hadith[36]=imamhossein+'به درستي كه من مرگ را جز سعادت نمي بينم و زندگي با ستمكاران را جز محنت نمي دانم';\n";
echo "hadith[37]=imamhossein+'هيچ كس روز قيامت در امان نيست ، مگر آن كه در دنيا خدا ترس باشد';\n";
echo "hadith[38]=imamhossein+'كساني كه رضايت مخلوق را به بهاي غضب خالق بخرند ، رستگار نخواهند شد';\n";
echo "hadith[39]=imamzaman+'هنگام ظهور فرج را خدا می داند و بس و هر که برای ظهور من وقتی تعیین کند دروزغگو است';\n";
echo "hadith[40]=imamzaman+'بدانید که ما مراعات حال شما (دوستان و شیعیان را) می کنیم و هیچ گاه شما را فراموش نمی کنیم';\n";
echo "\n";
echo "function hadithrooz(color,bgc,bordersize,borderstyle,bordercolor,fontsize,fontname,width,height){\n";
echo "a=\"<style>#hadithrooz A {COLOR:\"+color+\"; TEXT-DECORATION: none; } #hadithrooz A:visited {COLOR:\"+color+\"; TEXT-DECORATION: none;} #hadithrooz A:hover {COLOR:\"+color+\"; TEXT-DECORATION: none;}</style>\";\n";
echo "style=\"background:\"+bgc+\";text-align:right;height:\"+height+\"px;width:\"+width+\"px;border:\"+bordersize+\"px \"+borderstyle+\" \"+bordercolor+\";color:\"+color+\";font-size:\"+fontsize+\"pt;font-family:\"+fontname+\";line-height:140%;\";\n";
echo "document.write(\"<table align=center id='hadithrooz'  dir =rtl style='\"+style+\"' ><tr><td>\"+hadith[hrooz]+\"</td></tr></table>\"+a);\n";
echo "}\n";
echo "function hadithtasadofi(color,bgc,bordersize,borderstyle,bordercolor,fontsize,fontname,width,height){\n";
echo "a=\"<style>#hadithtasadofi A {COLOR:\"+color+\"TEXT-DECORATION: none; } #hadithtasadofi A:visited {COLOR:\"+color+\"; TEXT-DECORATION: none;} #hadithtasadofi A:hover {COLOR:\"+color+\"; TEXT-DECORATION: none;}</style>\";\n";
echo "style=\"background:\"+bgc+\";text-align:right;height:\"+height+\"px;width:\"+width+\"px;border:\"+bordersize+\"px \"+borderstyle+\" \"+bordercolor+\";color:\"+color+\";font-size:\"+fontsize+\"pt;font-family:\"+fontname+\";line-height:140%;\";\n";
echo "var cc = Math.floor(Math.random() * hadith.length);\n";
echo "switch(cc){\n";
echo "case 0 : cc=1;break;\n";
echo "case undefined : cc=\"\";break;\n";
echo "}\n";
echo "document.write(\"<table align=center id='hadithtasadofi'  dir =rtl style='\"+style+\"'><tr><td>\"+hadith[cc]+\"</td></tr></table>\"+a);\n";
echo "}\n";
?>

موفق و پیروز باشید
 

iranads

Active Member
ببخشید اصلا چه انتظاری از این کد دارید؟؟؟ .واسه نمایش حدیث هست؟؟؟؟
 

YTERROR

Active Member
شما پس یا از این کد استفاده کن که در این کد می تونی همین طور که من برات 5 تا از احادیث رو وارد کنم بقیه رو هم به همین شکل وارد کنی و در هر جای که می خوای فراخوانی کنی :

PHP:
<?php
$random_text = array("فضيلتى چون جهاد نيست و جهادى چون مبارزه با هواى نفس نيست",
          "آراستگی از اخلاق مومنان است",
          "هر کس که دو روزش مساوی باشد باخته است",
          "خداوند ، دشنام گوى بی آبرو را دشمن دارد",
          "از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله آتش بر آسمان ميرود");
srand(time());
$sizeof = count($random_text);
$random = (rand()%$sizeof);
print("$random_text[$random]");
?>

یا از این کد با این کد می تونی همه احادیثی که داری تویی یک فایل تکست بریزی و ذخیره کنی و تویی این کد آدرس فایل تکست و وارد کنی تا به صورت رندوم احادیث رو نمایش بده :

PHP:
<?php

$textfile ="random.txt";$items = file("$textfile");

$item = rand(0, sizeof($items)-1);

echo $items[$item];

?>

موفق و پیروز باشید
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا