کد جستجو در php

imanit3

Member
سلام من یه کد جستجو به زبان PHP نوشتم :
PHP:
<?php include "header.php"; // vared kardane safe header be balaye safe index
?>
<div align="center">
 <form method="POST" action="">
	<table border="1" width="250" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#FFFFFF">
		<tr>
			<td valign="top">
			<input type="text" name="T1" size="32">
			<input type="submit" value="جستجو " name="B1">
		</tr>
	</table>
  </form>
    <?php
    include "connect.php";
    if(B1){
    $t1 = $_POST["T1"];
    $query = " select * from product where name like '%".$t1."%'"; 
     $result = mysql_query($query);
     
     if(($result)>0){
      while($line=mysql_fetch_array($result))
      
       print( "نام کالا : $line[name]");
       print( "قیمت : $line[price]");
      }
       else {
        print( "موردی یافت نشد");
         
				 $result->free();
				 $dbconn->close();
				 } }
				 ?>
</div>
<p align="center">
<?php include "footer.php"; ?>

به محض ورود به صفحه جستجو تمام نام کالا رو نشون می ده به صورت پشت سر هم .
مشکلش از کجاست و چیکار باید بکنم ؟؟؟؟؟ :cool:
 

imanit3

Member
من از روش بالا استفاده کردم و جواب گرفتم ولی یه مشکل هست : نام کالاها رو پشت سر هم می نویسه . چی جوری میشه زیر هم نوشت ؟
نام کالا : DELL Inspiron 1564-A نام کالا : Dell Inspiron 1440-B نام کالا : Dell VOSTRO 1015-C نام کالا :
Dell VOSTRO 1520-B
به این صورت بشه :
نام کالا : DELL Inspiron 1564-A
نام کالا : Dell Inspiron 1440-B
نام کالا : Dell VOSTRO 1015-C
نام کالا : Dell VOSTRO 1520-B
 

ziXet

مدیر انجمن PHP/MYSQL
من از روش بالا استفاده کردم و جواب گرفتم ولی یه مشکل هست : نام کالاها رو پشت سر هم می نویسه . چی جوری میشه زیر هم نوشت ؟
نام کالا : DELL Inspiron 1564-A نام کالا : Dell Inspiron 1440-B نام کالا : Dell VOSTRO 1015-C نام کالا :
Dell VOSTRO 1520-B
به این صورت بشه :
نام کالا : DELL Inspiron 1564-A
نام کالا : Dell Inspiron 1440-B
نام کالا : Dell VOSTRO 1015-C
نام کالا : Dell VOSTRO 1520-B
خب یه تگ </br> در هر بار تکرار حلقه چاپ کن
 

afshin_66

New Member
اگه می خوای بصورت جدول نتایج نشون بدی یک راه ساده تابع ifx_htmltbl_result هستش
مثل کدزیر (دنبالش بگرد):cool:
PHP:
 $rid = ifx_prepare ("select * from emp where name like " . $name,
           $connid, IFX_SCROLL);
if (! $rid) {
  /* ... error ... */
}
$rowcount = ifx_affected_rows ($rid);
if ($rowcount > 1000) {
  printf ("Too many rows in result set (%d)\n<br />", $rowcount);
  die ("Please restrict your query<br />\n");
}
if (! ifx_do($rid)) {
  /* ... error ... */
}

ifx_htmltbl_result ($rid, "border=\"2\"");

ifx_free_result($rid);
 

جدیدترین ارسال ها

بالا