چه طوری میشه با asp فایل upload کرد؟

ranjbar_2

Member
سلام
میخوام با استفاده از یک فرم به کاربرای سایتم اجازه بدم عکس هاشونو اونجا بزارن

ممنونم
 

نازنین

New Member
با asp.net ببین شاید کمکت کنه:

Dim path As String
Dim fname As String
path = "http://www.yorsite.com/uploads"


If Not (filename.PostedFile.FileName.Length = 0) Then
Dim ServerPath As String = "inja address maghsade uploda ro bede mese : c:\inetpub\wwwroot\uplodads" & Mid(filename.PostedFile.FileName, InStrRev(filename.PostedFile.FileName, "\", -1, 1), filename.PostedFile.FileName.Length)
filename.PostedFile.SaveAs(ServerPath)
fname = path + Mid(filename.PostedFile.FileName, InStrRev(filename.PostedFile.FileName, "\", -1, 1))
' bad in fname ro beriz too database filet ham too directori ke entekhab kardi save mishe
 

amirlol

Well-Known Member
این سوال بارها در این انجمن سوال شده ! خواهش می کنم قبل از ایجاد حتمآ جستجو کنید !!
سرس را هم بیش از 10 بار قرار دادم بررسی کنید
 

جدیدترین ارسال ها

بالا