پهن باند از طريق لوله هاي گاز

H-assan

Well-Known Member
NetherComm يكي از شركت هاي خارج از شهر سان ديه گو در حال توسعه فناوريي براي استفاده از علائم بي سيم پهن باند اضافي براي انتقال اطلاعات با سرعت پهن باند و ازطريق لوله هاي گاز طبيعي است .

به گزارش بخش خبر سايت http://www.IRITN.com ، اين شركت ادعا مي كند كه فناوري آنها قادر به ارائه پهن باندي با سرعت 100مگا بايت در ثانيه به منازل است .
پهن باند اضافي يا UMB يك فناوري ارتباطي در حال توسعه است كه اطلاعات شبكه را با سرعت بسيار بالا منتقل مي كند .
شركت NetherComm براي ارسال علائم بي سيم از طريق لوله هاي گاز طبيعي ، در حاليكه لوله ها محتوي گاز هستند ازاين فناوري سود جسته است .
اين شركت هنوز در حال آزمايش و بررسي اين فناوري جديد است . اين شركت اميدوار است تا با همكاري ارائه دهندگان سرويس پهن باند و شركت هاي گازرساني تا تابستان آينده برنامه جديدي به بازار عرضه كند و پهن باند پرسرعت تري در اختيار كاربران قرار دهد.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا