ویژگی های پایتون

Sahil Bhatt

New Member
من اخیراً طراحی وب را به عنوان یک سرگرمی با هدف اصلی یادگیری چیزهای جدید انجام دادم. مطالعه Python کاملاً لذت بخش بود، با این حال من خیلی دیر متوجه Python Rewrite شدم، بنابراین مجبور شدم هر دو پایتون 3 و 2.6 را یاد بگیرم.
من یک تازه کار هستم، بنابراین می‌خواهم مردم نظرات خود را در مورد مزایا و ضعف‌های پایتون 3 از دیدگاه کسانی که برنامه‌نویسی کاربر نهایی را انجام می‌دهند به جای سازندگان زبان، ارائه دهند. سوال من بیشتر در مورد این است که مردم چه چیزهایی را دوست دارند تا از استفاده یا اجتناب از آنها به عنوان غیرمولد یا غیرپایتونیک استفاده کنند.
طبق این مقاله scaler، دستور with برای من یک مثبت قطعی است، در حالی که شکستن عملگر چاپ یک منهای مشخص است.
 
من اخیراً طراحی وب را به عنوان یک سرگرمی با هدف اصلی یادگیری چیزهای جدید انجام دادم. مطالعه Python کاملاً لذت بخش بود، با این حال من خیلی دیر متوجه Python Rewrite شدم، بنابراین مجبور شدم هر دو پایتون 3 و 2.6 را یاد بگیرم.
من یک تازه کار هستم، بنابراین می‌خواهم مردم نظرات خود را در مورد مزایا و ضعف‌های پایتون 3 از دیدگاه کسانی که برنامه‌نویسی کاربر نهایی را انجام می‌دهند به جای سازندگان زبان، ارائه دهند. سوال من بیشتر در مورد این است که مردم چه چیزهایی را دوست دارند تا از استفاده یا اجتناب از آنها به عنوان غیرمولد یا غیرپایتونیک استفاده کنند.
طبق این مقاله scaler، دستور with برای من یک مثبت قطعی است، در حالی که شکستن عملگر چاپ یک منهای مشخص است.
ببخشید مگه ورژن های پایتون متفاوت هستن. من تازه کار هستم و نمیدونم
 

جدیدترین ارسال ها

بالا