هــدیــــــــــــــه نــــــــــــوروزی وبــــــــــ مــیــــــــــزبــــان

webmizban.com

Active Member
fesitvall.png
فرا رسيدن نوروز باستاني و عيد ملي سرزمين پارس پيشاپيش مبارک،
شبکه فنآوری و اطلاعات وب میزبان بار ديگر فروش فوق العاده خود را به مناسبت نوروز 1391 براي مدت محدود از تاریخ "15 اسفند 1390 الی 20 فروردین 1391" آغاز كرده است. اين فروش ويژه از لحاظ كيفيت و امکانات همسو با ساير سرويس هاي وب میزبان مي باشد.
اميدواريم هر چه بيشتر موجب رضايت مشتريان و مشتركانمان را فراهم آوريم.

لینک هدیه نوروزی :

http://webmizban.com/index.php?id=20

festivall.png


www.WebMizban.com
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا