نیاز به نیروی کار (پرنس)

mooli63

کاربر فعال انجمن فیلمسازی
جالبه براي كار غير مستقيم شما سفته مي گيري؟ مگه قراره چيزي به ما بديد؟ شما سفارش بده ما مي سازيم سفته و تضميني در كاراي اينچنيني مرسوم نيست
 

جدیدترین ارسال ها

بالا