نياز به يك پروژه

در چه زمينه اي ؟ چي باشه؟ از چه قسمتي ؟ با چه زبان برنامه نويسي؟ بيشتر توضيح بدين...
 

جدیدترین ارسال ها

بالا