مشکل در فارسی سازی فایل dbf به mysql

atsign

New Member
سلام
من با dbase_get_record_with_names اطلاعات جدول فاکس پرو را خواندم .
حالا هم برای چاپ و هم برای ذخیره کردن توی mysql نیاز به تغییر encoding دارم درضمن اطلاعات داخل جدول فارسی است . و در ابتدا هم header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');?> را گذاشتم ولی فونت ها خوانا نیستند .
به شکل زیر نمایش می دهد.
(106):--> ?????r>Linea (107):--> ??br>Linea (108):--> ??쐼/br>Linea (109):--> ??쐼/br>Linea (110):--> ??br>Linea (111):--> ??쐼/br>Linea (112):--> ??쐼/br>Linea (113):--> ???쐼/br>Linea (114):--> ?ꬭ?/br>Linea (115):--> ????쐼/br>Linea (116):--> ????ꭼ?콑쐼/br>Linea (117):--> ??쐼/br>Linea (118):--> ??br>Linea (119):--> ??쐼/br>Linea (120):--> ??쐼/br>Linea (121):-->
 

imanmir

Member
سلام
من با dbase_get_record_with_names اطلاعات جدول فاکس پرو را خواندم .
حالا هم برای چاپ و هم برای ذخیره کردن توی mysql نیاز به تغییر encoding دارم درضمن اطلاعات داخل جدول فارسی است . و در ابتدا هم header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');?> را گذاشتم ولی فونت ها خوانا نیستند .
به شکل زیر نمایش می دهد.
(106):--> ?????r>Linea (107):--> ??br>Linea (108):--> ??쐼/br>Linea (109):--> ??쐼/br>Linea (110):--> ??br>Linea (111):--> ??쐼/br>Linea (112):--> ??쐼/br>Linea (113):--> ???쐼/br>Linea (114):--> ?ꬭ?/br>Linea (115):--> ????쐼/br>Linea (116):--> ????ꭼ?콑쐼/br>Linea (117):--> ??쐼/br>Linea (118):--> ??br>Linea (119):--> ??쐼/br>Linea (120):--> ??쐼/br>Linea (121):-->


سلام یک نرم افزاری هست که این کار رو می کنه اسمش رو نمی دونم ولی کارتو راه می ندازه که تو دانشگاه ها در قسمت پژوهش می تونی ازشون بگیری راستی این dbase_get_record_with_names رو برام ارسال می کنی در انجمن؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا