مشکل با تابع mail

memfis

Member
سلام
من برای ارسال ایمیل از تابع mail استفاده کردم به صورت زیر:

PHP:
$send_mail=mail($mail,$subject,$message,$header);
PHP:
[RIGHT]if($send_mail)
{
 echo'<script type="text/javascript">alert ("ارسال شد");</script>';
}[/RIGHT]


هیچ پیام خطایی صادر نمیشه و تابع به طور کامل انجام می شود و پیغامی که تنظیم کرده ام به نمایش در میاد اما در ایمیل مقصد هیچ نامه ی جدیدی ارسال نشده است

 

k2-4u

Well-Known Member
سلام
من برای ارسال ایمیل از تابع mail استفاده کردم به صورت زیر:

PHP:
$send_mail=mail($mail,$subject,$message,$header);
PHP:
[RIGHT]if($send_mail)
{
 echo'<script type="text/javascript">alert ("ارسال شد");</script>';
}[/RIGHT]


هیچ پیام خطایی صادر نمیشه و تابع به طور کامل انجام می شود و پیغامی که تنظیم کرده ام به نمایش در میاد اما در ایمیل مقصد هیچ نامه ی جدیدی ارسال نشده است


شما باید header مناسب ارسال کنید
http://ir.php.net/mail

البته این دلیل نمیشه که ایمیل شما به مقصد نرسه
در حقیقت ایمیل شما Spam میشه
برای چند سرویس بفرستین
ببنین به دست هیچکدوم نمیرسه


PHP:
<?php
$to      = '[email protected]';
$subject = 'the subject';
$message = 'hello';
$headers = 'From: [email protected]' . "\r\n" .
    'Reply-To: [email protected]' . "\r\n" .
    'X-Mailer: PHP/' . phpversion();

mail($to, $subject, $message, $headers);
?>
 

foranyone

Well-Known Member
دوست من با تابع mail ایمیل ارسال نکن

بهترین روش برای اینکه به inbox ارسال شه و حتی ایمیل HTML هم ارسال بشه اینه که از کلاس phpmailer استفاده کنید .

مزایا :

تنظیم دقیق تک تک هدر ها

ارسال به صورت html

رسیدن به inbox

ارسال با SMTP

امکان افزودن ایمیل برای Raply کردن

امکان افزودن چندین ایمیل به عنوان گیرنده ها

ارسال ایمیل با عنوان ایمیل هاست خودتون

و ....
 

memfis

Member
سلام
تشکر...
ولی من header را هم درست نوشتم
ایا در سرور تنظیمات خاصی باید انجام دهم؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا