مسجد جامع بسطام

mokh22x

New Member
این برج در جنوب شرقی مسجد جامع بسطام از توابع شاهرود قرار دارد.بسطام در دوره ی سلجوقی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در دوره ی ایلخانیان از زمان غازان خان به بعد رونق تازه یافت ..این برج در جنوب شهر بسطام و همچنین جنوب شرقی مسجد جامع قرار دارد .این برج معروف به کاشانه می باشد .درب ورودی کاشانه از داخل مسجد جامع و مجاور محراب مسجد می باشد قبل از ورود به کاشانه دالان کوچکی هست که سه طرف ان گچبری شده و در اطراف و سردر ایت الکرسی منقوش می باشد.این برج شبیه ارامگاها ی دوره ی مغول می باشد .تاریخ بنا بر اساس کتیبه سردر ورودی،سال 700 قمری است .برخی از شرق شناسان از جمله اندره گداربراین گمان است که این بنا از اثار غازان خان مغول است و نام اصلی ان غازانه بوده و مرور زمان و بدون توجه به اصل کاشانه نامیده شده است.
منبع

 

جدیدترین ارسال ها

بالا