مد هدلس در هلی شات ها یعنی چه؟

flystation

New Member
متناسب با هرمحصول جدید در بازار، تعاریف جدیدی نیز مطرح می شود که معنای آشنا و ملموسی برای کاربران آن محصول ندارند. کوادکوپترها نیز از این قائله مستثنی نیستند. یکی از تعاریف رایج در کوادکوپترهای مبتدی و پیشرفته “مد هدلس” است که با وجود کارایی فوق العاده آن در امر پرواز هلی شات ها، همیشه مورد سوال کاربران این دسته از محصولات آرسی هستند. در این مقاله قصد داریم تا حدودی شما را با مفهوم این واژه کلید آشنا کنیم.
این دستگاه همانند تمام ابزار هدایت پذیر مثل ماشین های کنترلی، دارای قسمت جلو و عقب است که به قسمت جلویی کوادکوپتر سر یا هد گفته می‌شود. اما مسئله اینجاست که در کوادکوپترها تشخیص قسمت جلو، بویژه در مواردی که کوادکوپتر دوربین دار نباشد ( در صورت داشتن دوربین، سر کوادکوپتر با لنز دوربین هم جهت است)، سخت است و این مسئله می تواند هدایت پرنده و ارسال دستورات جهت گیری آن را کمی سخت کندبرای مثال، در صورتی که کاربر در پشت سر کوادکوپتر بایستد، و با استفاده از رادیوکنترل به دستگاه خود فرمان حرکت به راست را بدهد، دستگاه نیز به سمت راست جابجا می شود.
“اما” اگر به هردلیلی هلی شات در هوا چرخیده باشد، و برای مثال سر آن روبروی کاربر قرار بگیرد با دادن فرمان رفتن به راست، دستگاه به سمت چپ خود می رود. این مسئله تاحدودی می تواند هدایت پرنده را تحت تاثیر بگذارد. اما اگر پرنده از قابلیت مد هدلس برخوردار باشد، پرنده فارغ از جهت گیری سر آن نسبت به شما، فرمان دستوری شما در همان جهت مورد نظر اجرا می کند؛ یعنی در مثالی که زده شد، اگر سر هلی شات شما روبروی شما باشد (مثل حالت دوئل )، با ارسال فرمان حرکت به راست از رادیوکنترل به کوادکوپتر، پرنده نیز به سمت راست خودش می رود.
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا