کواد کوپتر دروبین دار

  1. F

    مد هدلس در هلی شات ها یعنی چه؟

    متناسب با هرمحصول جدید در بازار، تعاریف جدیدی نیز مطرح می شود که معنای آشنا و ملموسی برای کاربران آن محصول ندارند. کوادکوپترها نیز از این قائله مستثنی نیستند. یکی از تعاریف رایج در کوادکوپترهای مبتدی و پیشرفته “مد هدلس” است که با وجود کارایی فوق العاده آن در امر پرواز هلی شات ها، همیشه مورد سوال...
  2. F

    آموزش قدم به قدم پرواز دستگاه کوادکوپتر

    چگونگی پرواز کوادکوپتر و مهارت پرواز دادن و خلبانی آن از مهمترین سوالات و چالش هایی است که هر فرد در ابتدای ورود به دنیای کواد کوپترها و مولتی روتور ها درگیر آن خواهد شد. در این مطلب آموزش جامع در مورد سیستم مولتی روتور ها ، کواد کوپتر ها، نحوه ی پرواز آنها و هر آنچه باید برای شروع و ادامه در...
بالا