ساخت مدل روباط در Cineam 4d – فصل دوم

15988698096321233895.jpg


در این فصل از آموزش ساخت روباط با همان تکنیک های پیشین اقدام به مدل سازی چشمها ، گوشها و دست های مدل میکنیم و شما را با ابزار دیگری به نام Brush اشنا میسازیم.


 

جدیدترین ارسال ها

بالا