ساخت فرم در html

سلام دوستان

من یه فرمی توی سایتم یه نظر سنجی دارم برای هر مطلبم این صورت:

[HTMLS]<html><body>
<form action="http://www.musicema.com/module-Ratings-rate.html" method="post" enctype="application/x-www-form-urlencoded" name="درجه بندي">
<div>
<label for="rating">شما هم امتیاز بدهید</label>
<input type="hidden" name="authid" value="7e2891fdf7d8c13f9ad0cc0e4780486a">
<input type="hidden" name="returnurl" value="http://www.mysite.com/module-pagesetter-viewpub-tid-2-pid-405.html">
<input type="hidden" name="modname" value="pagesetter">
<input type="hidden" name="objectid" value="2_405">
<input type="hidden" name="ratingtype" value="outoffivestars">
<select name="rating" size="1" id="rating">
<option value="20">1</option>
<option value="40">2</option>
<option value="60">3</option>
<option value="80">4</option>
<option value="100">5</option>
</select>
<input name="submit" type="submit" value="ارسال">
</div>
</form>
</body>
</html>
[/HTMLS]

اما اگه این کد رو شما به صورت html ذخیره کنید و باز کنید و submit کنید در نظر سنجی ثبت نمیشه!
مشکل از کجاست؟
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا