دست و انگشتان روبات

saalek110

Well-Known Member
youtube.com/shorts/L2v3AynQ2FA?si=YrVZDoyGwBoINpAX

در فیلم بالا ، طرز طراحی انگشتان را می بینیم.
 

saalek110

Well-Known Member
youtube.com/shorts/bjhtYhKBuRc?si=EXHulrRulIEsXn8R

در فیلم بالا حرکت انگشتان را می بینیم
ولی موتوری دیده نمی شود...

شبیه بدن انسان تاندون وجود داره...
تاندون در بدن انسان عضله را به استخوان وصل می کند.
در این فیلم ، احتمالا تاندون ها به موتورها وصل شدند ولی زیاد در فیلم مشخص نیست چطوری کار می کند...
فقط خواستم سیستم تاندونی که شبیه بدن انسان است را ببینید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا