خروجی گرفتن obj sequence

meysam.gfx

New Member
برای خروجی گرفتن از مایا، بصورت obj sequence چه راهی هست؟
البته برای مایا 2020 ؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا