تبدیل اعداد مبناهای مختلف ( 16 و 10 و 5 و 7 و 2 و..) به هم در ویژوال بیسیک

saalek110

Well-Known Member
یک تکست باکس و یک باتون به فرم بیافزایید و کد زیر را به پنجره کد بیافزایید:

کد:
Private Sub Command1_Click()
Text1.Text = Hex(Text1.Text)
End Sub
 

iceboy67

Member
درخواست برنامه تبدیل اعداد مبنای 10 به 2 در ویژوال بیسیک

برنامه ای بنویسید تا عددی از مبنای 10 را به 2 ببرد.
 

armin_mx

Member
به نظر من یکمی هم خودت رو سوالا فکر کن شاید جوابش رو تونستی حل کنی؟؟
 

the_king

مدیرکل انجمن
کد:
Private Function [B]TextToDecimal[/B](ByVal Text As String, ByVal Base As Long) As Currency
  Dim Pos As Long, Value As Currency
  For Pos = 1 To Len(Text)
    Value = InStr(1, "0123456789ABCDEF", Mid(Text, Pos, 1), vbTextCompare) - 1
    TextToDecimal = TextToDecimal + Value * (CCur(Base) ^ (Len(Text) - Pos))
  Next
End Function

Private Function [B]DecimalToText[/B](ByVal Number As Currency, ByVal Base As Long) As String
  Dim Value As Long
  Do
    Value = Number Mod Base
    Number = Number \ Base
    DecimalToText = Mid("0123456789ABCDEF", Value + 1, 1) & DecimalToText
  Loop Until Number = 0
End Function

Private Function [B]ConvertBase[/B](ByVal Text As String, ByVal FromBase As Long, ByVal ToBase As Long) As String
  ConvertBase = DecimalToText(TextToDecimal(Text, FromBase), ToBase)
End Function

تابع TextToDecimal یک عددی را از هر مبنایی به مبنای 10 تبدیل می کند.
تابع DecimalToText یک عددی را از مبنای 10 به هر مبنایی تبدیل می کند.
تابع ConvertBase با استفاده از دو تابع قبلی هر عددی را از هر مبنایی به هر مبنای دیگری تبدیل می کند.
 

safeiran

New Member
پروژه ويژوال بيسيك

با عرض سلام خدمت بر و بچه هاي خوب مجيد آنلاين
من يك برنامه اي مي خواهم بنويسم كه يك عدد دهدهي را بگيرد و آنرا تبديل به باينري كند و فقط رقم آخر آنرا براي من چاپ كند از دوستان مي خواهم كه كمك كنند متشكرم:cry:
 

جدیدترین ارسال ها

بالا