بازيابي پيغامها در Out Look

اگر شما از Out Look استفاده مي كنيد حتماً متوجه شده ايد كه بعد از اينكه ويندوز شما خراب مي شود يا به هم مي ريزد نمي توانيد به پيعامهايتان دسترسي پيدا كنيد. البته هر فولدر در Out Look به صورت يك فايل با پسوند dbx. (مثلاً inbox. dbx) ذخيره مي شود و با توجه به نسخه اي از Out Look و ويندوزي كه استفاده مي كنيد مسير ذخيره آن متفاوت است ولي با پشتيبان گيري از فايلهاي dbx. ديگر نگراني نخواهيد داشت براي اين منظور به صورت زير عمل كنيد.

1ــ يك فولدر (مثلاً inbox) را انتخاب كنيد. سپس وارد منوي File شويد سپس وارد قسمت option و بعد از آن compact شويد.

2ــ براي پشتيبان گيري از هر فولدري ابتدا آن را پيدا كنيد و سپس در يك پارتيشن غير سيستم يا يك فلاپي ديسك يا CD كپي كنيد. اين فولدرها داراي پسوند dbx. هستند. مثلاً Sent Items.dbx و با استفاده از Search ويندوز به راحتي مي توانيد آنها را پيدا كنيد يا به روش زير مي توانيد مسير آنها را پيدا يا عوض كنيد.

توجه: بعضي از پيغامهاي شما ممكن است براي ذخيره در يك فلاپي خيلي بزرگ باشند.

شايد شما بخواهيد مسيري كه پيغامهايتان ذخيره مي شوند عوض كنيد تا در صورت خرابي ويندوز مشكلي نداشته باشيد براي اين منظور به روش زير عمل كنيد.

1ــ وارد منوي Tools شويد سپس روي option كليك كنيد و وارد قسمت maintenance شويد.

2ــ باتون Store Folder را انتخاب كرده و مسيري را كه مي خواهيد وارد كنيد.

در ضمن در اينجا مي توانيد مسير قبلي فولدرها را پيدا كنيد سپس OK را بزنيد و Out Look را بسته دوباره باز كنيد اكنون email هاي شما در مسير جديد ذخيره مي شود.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا