انجام پروژه های داشجویی و تجاری و کسب درآمد

CMaster

New Member
پیشه آنلاین چیست؟
آیا تخصصی دارید؟
اگر شما در رشته ای مانند برنامه نویسی،گرافیک،طراحی،نویسندگی یا ترجمه یا هر رشته دیگر سر رشته ایی دارید آنگاه پیشه آنلاین محل مناسبی برای شماست. شما می توانید با ثبت نام در سایت پیشه آنلاین، و انتخاب پروژه مطابق با مهارتها و تخصص خودتان، و انجام و تحویل آن، درآمد کسب کنید.

آیا پروژه ای دارید که می خواهید دیگران آن را برای شما انجام دهند؟
شما با ثبت نام در پیشه آنلاین می توانید پروژه خود را به صورت مناقصه در اختیار کاربران دارای تخصص قرار دهید. و با انتخاب فردی با بهترین تخصص،کمترین هزینه و کمترین زمان، پروژه خود را انجام دهید.

چرا پیشه آنلاین؟
بدون هزینه ثبت پروژه
بدون دریافت کمیسیون از کارفرما یا پیمانکار در انتهای پروژه
بدون هزینه مخفی سازی پیشنهادات پروژه
تسویه حساب حداکثر 72 ساعت
 

جدیدترین ارسال ها

بالا